Известные имена

Алтай А.

Алтай А. писательАлтай Аскар (Асқар Құмарұлы Алпысбай) (1963 г.) - писатель, член Союза писателей РК, лауреат международной премии «Алаш».

Родился 12 февраля в 1963 г. в г. Зайсан Восточно-Казахстанской области. После окончания КазПИ (1984, КазНПУ им. Абая) работал корреспондентом Куртинской районной газеты «Шұғыла» в Алматинской области, младшим научным сотрудником Дома-музея С. Муканова, ответственным редактором, заведующим отделом канала «Алатау» на Казахском телевидении. В 1989-1994 гг. – редактор, заведующий отделом литературной критики журнала «Жұлдыз», в 1994-1995 гг. – заместитель главного редактора информационного агентства «Ер Даулет», в 1995-1998 гг. – заместитель главного редактора, главный редактор журнала «Финансы» Минфина РК, в 1998-2004 гг. – ведущий редактор издательства «Атамұра». С 2004 г. – генеральный директор издательства «Арда».
Автор романов «Алтай баладалары», «Қайың сауган, Ел ауған», повестей «Қызыл бөлтірік», «Қара бұра», «Қаладағы кұтпандар».

 

 

А. Алтай шығармалары

Произведения А. Алтая

 

Кітаптар - Книги

Алтай, А. Қыр мен қала хикаялары [Мәтін] : повестер мен әңгiмелер /  А. Алтай. - Алматы: Санат, 1998. - 192 б.

Алтай, А. Алтай новелласы [Мәтін] : роман-миф. - Алматы: Өлке, 2001.- 292 б.

Алтай, А. Киллер сауысқан [Мәтін] : повестер мен әңгiмелер /  А. Алтай. - Алматы: Арда+7, 2013. - 400 б.

Алтай, А. Сират [Мәтін] : Алтай сагасы : роман/ А. Алтай. - Алматы: Арда, 2014. - 376 б.

А. Алтайдың қатысуымен шыққан басылымдар -

Издания вышедшие при участии А. Алтая

 

Мақатаев, М Аманат [Мәтін] : жыр жинағы / М. Мақатаев; құраст. А. Алтай. - Алматы : Атамұра, 2002 . - 304 б.

Айтматов, Ш. Ақ кеме [Мәтін] : повестер / Ш. Айтматов; құраст. А. Алтай. - Алматы : Атамұра, 2005 . - 367 б.

Айтматов, Ш. Жәмилә [Мәтін] :  повестер / Ш. Айтматов; құраст. А. Алтай.  - Алматы : Атамұра, 2005 . - 312 б.

Айтматов, Ш. Ғасырдан да ұзақ күн [Мәтін] : роман. повесть / Ш. Айтматов; құраст. А. Алтай. - Алматы: Атамұра, 2005. - 312 б.

Айтматов, Ш. Қызыл алма [Мәтін] : әңгімелер, повестер мен пьеса / Ш. Айтматов; құраст. А. Алтай. - Алматы : Атамұра, 2005 . - 286 б.

Ақбай, Н. Абай жолы энциклопедиясы [Мәтін] / Н. Ақбай; бас ред. А. Алтай, арнаулы ред. Т. Әкiм.- Алматы: Арда, 2008.- 504 б.

Қазақ балалар поэмасының антологиясы [Мәтін] / Ақпарат және мұрағат комитетi ; жауап. ред. А. Алтай ; құраст. Г. Қажыбаева.- Алматы: Арда, 2011.- 496 б.

Айтматов, Ш. Жәмилә [Мәтін] : повестер / Ш. Айтматов; құраст. А. Алтай. - Алматы: Атамұра, 2005. - 312 б.

 

Мерзімді басылымдар мен жинақтардағы мақалалар

Публикации в периодических изданиях и сборниках

 

Проза

 

Алтай, А. Бұлыңғыр [Мәтін] : әңгiме / А. Алтай // Қазақ әдебиетi. - 1996. - 26 наурыз. - Б. 8-9.

Алтай, А. Алтайдың алқызыл модағайы [Мәтін] : роман / А. Алтай // Жалын.- 1997. - N 9-10. - Б. 22-73; 1998. - N 1-2. - Б. 45-141.

Алтай, А. Кержақтың монологы [Мәтін] : әңгiме / А. Аскар // Қазақ әдебиетi. - 1998. - 25 қыркүйек. - Б. 8-9.

Алтай, А. АҚШ консулының тас лақаты  [Мәтін] : әңгiме / А. Алтай // Қазақ әдебиетi.- 2000.- 10 наурыз.- Б. 6-7.

Алтай, А. Алалық [Мәтін] / А. Алтай // Жұлдыз. - 2001. - N 11. - Б. 4-11. - Қайың сауған,ел ауған" романынан үзiндi.

Алтай, А. Түсiк [Мәтін] : әңгiме / А. Аскар // Қазақ әдебиетi.- 2001.- 2 ақпан.- Б. 6.

Алтай, А. Тараншы Жолбарыстың сатқындығы [Мәтін] : әңгiме / А. Аскар // Қазақ әдебиетi. - 2001. - 12 қазан. - Б. 12-13.

Алтай А. Ноқталы арман [Мәтін] : роман / А. Аскар // Жұлдыз. - 2002. - N 11. - Б. 84-129.

Алтай, А. Кентавр [Мәтін] : әңгiме / А. Аскар // Қазақ әдебиетi. - 2002. - 22 наурыз. - Б. 12-13.

Алтай, А. Лайбаран [Мәтін] : әңгiме / А. Аскар // Қазақ әдебиетi.- 2000.- 29 қыркүйек.- Б. 6-7.

Алтай, А. Қызыл қасқыр [Мәтін] : әңгiме / А. Алтай // Қазақ әдебиетi. - 2002. - 20 желтоқсан. -  Б. 8-9.

Алтай, А. Стақан [Мәтін] : әңгiме / А. Аскар // Қазақ әдебиетi. - 2003. - 14 қараша. - Б. 8-9.

Алтай, А. Сiбiр офицерi[Мәтін] : әңгiме / А. Аскар // Қазақ әдебиетi. - 2004. - 12 қараша. - Б. 8-9.

Алтай, А. Альпинист [Мәтін] : әңгiме/ А. Алтай // Жас Алаш.- 2004.- 9 қазан.- Б. 10-11.

Алтай, А. Салбурын [Мәтін] : әңгiме / А. Аскар // Қазақ әдебиетi. - 2006. - 29 желтоқсан. - Б. 8-9.

Алтай А. Шаһид [Мәтін] : әңгiме / А. Аскар // Қазақ әдебиетi. - 2006. - 6-12 қаңтар. - Б. 8-9.

Алтай, А. Прописка [Мәтін] : әңгiме / А. Аскар // Әдебиет айдыны. - 2007. - 20 желтоқсан. - Б. 10-11.

Алтай, А. Көзжендет [Мәтін] : әңгiме / А. Аскар // Қазақ әдебиетi.- 2008. - 21-27 наурыз. - Б. 8-9.

Алтай, А. Көрмеуiм - ақ керек едi... [Мәтін] : әңгiме / А. Аскар // Тұмар. - 2009. - № 1. - Б. 82-87.

Алтай, А. Еринтим [Мәтін] : романнан үзiндi/ А. Аскар // Алматы ақшамы. - 2011. - 24 қараша. - Б. 28-29.

Алтай, А. Төребейiт [Мәтін] : әңгiме / А. Аскар // Қазақ әдебиетi. - 2011. - 28 қазан - 3 қараша. - Б. 8.

Алтай, А. Жалғыз; Ерке-едi есiл... [Мәтін] : әңгiме / А. Аскар // Тұмар. - 2012. - № 3. - Б. 42-45.

Алтай. А. Бозақ [Мәтін] : әңгiме / А. Алтай // Жамбыл. - 2013. - № 3/4. - Б. 28-46; Тұмар. - 2013. - № 3. - Б. 68-83.

Алтай, А. Инвестиция [Мәтін] : эссе / А. Аскар // Тұмар. - 2013. - № 1. - Б. 60-63.

Алтай, А. Туажат [Мәтін] : роман-модерн / А. Аскар // Өркениет. - 2014. - № 3. - Б. 3-87; Таң-Шолпан. - 2011. - № 5. - Б. 26-64.

Алтай, А. Киллер сауысқан (Көзжендет) [Мәтін] : әңгiме / А. Аскар // Жамбыл. - 2014. - № 5/6. - Б. 176-185.

Алтай, А. Туажат [Мәтін] : роман-модерн / А. Алтай // Өркениет. - 2014. - № 3. - Б. 3-87.

Алтай, А. Жылым [Мәтін] : әңгiме / А. Алтай // Қазақ әдебиетi. - 2015. - 13 - 19 қараша. - Б. 13.

Алтай, А. Жолаушы [Мәтін] : хикаят / А. Алтай // Жамбыл. - 2016. - № 2. - Б. 51-86.

***

Алтай, А. Глазной палач [Текст] : рассказы / А. Алтай; пер. М. Хасена // Литературный Казахстан. - 2009. - № 3. - С. 195-204.

 

 

Өлеңдер - Стихи

 

Алтай, А. Көркем әлем көзден бал - бұл ұшардай, Көз iлуге қорқасың сен бiрер сәт... [Мәтін] : өлең/ А. Аскар // Жас Қазақ үнi. - 2010. - 10-16 қыркүйек. - Б. 12.

Алтай, А. Мен сенi көрiп...; Бақ шығарсыз; Еркетайға [Мәтін] өлеңдер / А. Аскар // Маңғыстау. - 2011. - 24 наурыз. - Б. 16.

Алтай, А. Жазшы дейсiң мен туралы бiр өлең [Мәтін] : өлең / А. Аскар // Үркер. - 2011. - № 7. - Б. 32-33.

 

А. Алтайдың мақалалар, сұхбаттар 

Статьи, интервью А. Алтая

 

Алтай, А. Алаштың асыл перзентi[Мәтін] / А. Алтай // Қазақ әдебиетi. - 1993. - 2 көкек. - Б. 4. -  С. Торайғыров.

Алтай, А. Ұлт әдебиетi және ұлттық таным [Мәтін] / А. Алтай // Қазақ әдебиетi. - 1994. -25 қараша. - Б. 4.

Алтай, А. Алаштың арда азаматы [Мәтін] / А. Алтай // Жұлдыз. - 1994.- N 2. - Б. 186. - Х. Оралтай туралы.

Алтай, А. Ас арқауы - ақшада... [Мәтін] / А. Алтай // Қаржы-қаражат. - 1995. - N 6. - Б. 51-54. - Абайдың 150 жылдық тойына арналған асқа дайындық туралы.

Алтай, А. Жақсымен жаны жастай жолығысқан [Мәтін] / А. Аскар // Түркiстан. - 1997.- 9 сәуiр Ұлы жазушы М. Әуезовпен хат алысқаны үшiн 25 ж. айдауда болған жазушы К. Алтай туралы.

Алтай, А. Орай да борай "сөз" жауса...: немесе жалған сөздер жан ауыртар [Мәтін] / А. Аскар // Қазақ әдебиетi. - 1997. - қыркүйек. - Б. 12. - Қазақ тiлiндегi аударма сөздер жайында.

Алтай, А. "Көшпендiмiн, әлi де көшiп келем" [Мәтін] / А. Алтай // Қазақ әдебиетi. - 1999. - 25 маусым. - Б. 11. - 1999 ж. "Атамұра" басп. жарыққа шыққан ақын И. Байбатырұлының "Өрт шалған жүрек" атты өлеңдер жинағы туралы.

Алтай А. "Әдебиеттi бұтарлап қарауға болмайды..." [Мәтін] / А. Алтай; әңг. Б.Мүрсәлiм // Заман-Қазақстан.- 2001.- 27 сәуiр.- Б. 12.

Алтай, А. Роман, роман және роман [Мәтін] / А. Аскар // Қазақ әдебиетi. - 2001. - 20 сәуiр. - Б. 4. - 2000 жылы жарық көрген қазақ романдары жайында

Алтай, А. "Жан әлемiң жайдақтанбасын?.." [Мәтін] / А. Алтай; жүрг. Ә. Балқыбек // Қазақ әдебиетi. - 2001. - 9 қараша. - Б. 5. - Жазушымен әдебиет мәселелерi жайлы сұ.

Алтай, А. Декабристiң тағдыры [Мәтін] / А. Алтай // Қазақ әдебиетi. - 2003. - 30 мамыр-5 маусым. - Б. 9. -  Жазушы Н. Қуантайұлының "Қараөзек" атты кiтабы жайында.

Алтай, А. "Сайтан көпiрден" өткен суреткер [Мәтін] / А. Алтай // Қазақ әдебиетi. - 2003.- 3 қазан. - Б. 5. - Жазушы О. Бөкейдiң туғанына 60 жыл толуына орай.

Алтай, А. Сөздiк жазған Қошкенi қастерлеуге тiл бiлмейтiн орынбасарды жiберген кiм? [Мәтiн]: Жазушының 110 жылдығын ұрпақтары атап өттii, Астанада ескерткiш тақта ашылды // Айқын. - 2006. - 16 қыркүйек. - Б. 6.

Алтай, А. Алтайдан шыққан Құтбiлгi[Мәтін] : эссе / А. Алтай // Әдебиет айдыны. - 2008. - 3 сәуiр. - Б. 6. - Ақын Асқар Егеубаев туралы естелiк.

Алтай, А. Анималист жазушы немесе аң-құстың тiлiн бiлген... [Мәтін] / А. Алтай // Қазақ әдебиетi. - 2009. - 27 ақпан - 5 наурыз. - Б. 7. - Жазушы Т. Жексенбай туралы.

Алтай, А. Ақбас бүркiттiң кеңiстiгi[Мәтін] / А. Алтай // Қазақ әдебиетi. - 2010. - 15-21 қаңтар. - Б. 10. - Жазушы Сәбит Досанов туралы сөз.

Алтай, А. Сабыр-Жыр... Сабыр-Жүрек... Сабыр-Ақыл... [Мәтін] / А. Аскар // Маңғыстау. - 2010. - 25 қыркүйек. - Б. 4. - Ақын Сабыр Адай - 50 жаста.

Алтай, А. Нарқызылдың шабысы [Мәтін] / А. Аскар // Қазақ әдебиетi. - 2010. - 19 наурыз. - 10 б.- Жазушы М. Мағауин туралы.

Алтай, А. Егемен ел туралы елеулiеңбек [Мәтін] / А. Аскар // Түркiстан. - 2010. - 30 қыркүйек. - Б. 8. - Жазушы С. Досановтың романындағы қала мен дала өмiрiтуралы.

Алтай, А. Бүгiнгi жазушылардың аңызға айналатынына күмәнiм бар [Мәтін] / А. Алтай; әңг. Қ. Ибрагимова // Халық сөзi. - 2011. - 25 қазан. - Б. 6-7. - Жазушымен шығармашылығы жайында сұхбат.

Алтай, А. Қаламмен кешкен тағдыр [Мәтін] / А. Алтай // Ана тiлi. - 2011. - 24 ақпан-2 наурыз. - Б. 10. - Жазушы Б. Нұржекеұлы туралы.

Алтай, А. Романның "жаназасы" [Мәтін] / А. Аскар; дайынд. Е. Жеңiсұлы // Айқын.- 2014. - 19 сәуiр. - Б. 5. - Роман жанры туралы пiкiр.

Алтай, А. Бала жанының бағбаны [Мәтін] / А. Алтай // Қазақ әдебиетi. - 2015. - 28 тамыз-3 қыркүйек. - Б. 6. - Жазушы Толымбек Әбдiрайым туралы.

Алтай, А. Мағжанмен сарындас... Тұлға  [Мәтін] / А. Алтай, Ж. Жарылғапова // Қазақ әдебиеті. - 2015. - № 5. - 6-12 ақпан. - Б. 5.

 

 

А. Алтайдың шығармалар туралы

О произведениях А. Алтая

 

Мантаева, А. Талғампаз талант [Мәтін] / А. Мантаева // Қазақ әдебиетi. - 2006. - 9-15 маусым. - Б. 9. - Жазушы Асқар Алтайдың шығармашылығы туралы.

Алтайқызы, Ә. Алтайдың Асқары [Мәтін] / Ә. Алтайқызы // Әдебиет айдыны. - 2007. - 10 мамыр. - Б. 10. - Жазушы Асқар Алтайдың "Алтайдың алқызыл модағайы" романы туралы.

Меңдеке, Ә. Соқыр қоғам, соқыр ұрпақ, соқыр... [Мәтін] / Ә. Меңдеке // Жас Алаш. - 2008. - 17 сәуiр. - Б. 5. - Жазушы А. Алтайдың "Қазақ әдебиетi" газетiнде (21 наурыз, 2008 ж.) шыққан "Көзжендет" деген әңгiмесi туралы.

Меңдеке, Ә. Сайтанның тiлеуi[Мәтін] / Ә. Меңдеке // Жас Алаш. - 2009. - 21 сәуiр. - Б. 5. - Жазушы Асқар Алтайдың "Көзжендет" деген әңгiмесi бойынша Қ.Отарбайдың салған картинасы.

Жұмадiлова, Н. Қазiргi қазақ әңгiме-повестерi: ұлттық рух және образ сабақтастығы [Мәтін] / Н. Жұмаділова // Наука и ее роль в современном мире: материалы междунар. науч. - практ. конф. (29 янв. 2010 г.).- Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2010.- Т. 6. - Жазушы А. Алтайдың, М. Айымбетовтың, Қ. Жұмадiловтiң және Д. Әшiмханұлының әңгiмелерi жайында: б. 37-44.

Мұқашева, Г. А. Алтай шығармашылығындағы авторлық идея және өмiр шындығы [Мәтін] / Г. Мұқашева // Абай институтының хабаршысы. - 2010. - № 4. - Б. 79-82.

Тойшанұлы, А. Кентаврлар неге кiсiнейдi? [Мәтін] / А. Тойшанұлы // Дала мен қала. - 2011. - 22 тамыз. -

Б. 10. - Жазушы А. Алтайдың "Кентавр" әңгiмесiн талдау.

Ментебаева, А. Туажаттың тылсым образы [Мәтін] / А. Ментебаева // Қазақ әдебиетi. - 2012. - 21 - 27 қыркүйек. - Б. 10,15. - "Туажат" немесе "Тамұққа түскен сәуле" роман-модерн жайында.

Тұрантегi, Д. "Туажат" романы хақында бiрер сөз [Мәтін] / Д. Тұрантегi // Жұлдыз. - 2012. - № 6. - Б. 172-176. - Жазушы А.Алтайдың "Туажат" романы жайында.

Таңжарықова, А. Асқар Алтайдың "Алтай новелласы" атты роман-мифiндегi фольклорлық сарындар [Мәтін] / А. Таңжарықова // Қайнар" ун-тетiнiң хабаршысы = Вестн. ун-та "Кайнар". - 2010. - № 4/2. - Б. 106-110.

Шукирлаева, А. Асқар Алтай әңгiмелерiндегi адам және қоғам мәселелерi[Мәтін] / А. Шукирлаева // Исаев оқулары : (ғылыми мақалалар жинағы). - Алматы, 2010. - Б. 196-200.

Майтанов, Б. Ар iсiн асқақтатқан [Мәтін] / Б. Майтанов // Жұлдыз.- 2013. - № 4. - Б. 177-182. - Жазушы А.Алтайдың "Алтай балладасы" романы жайында.

Муталиева, Р. Алтай балладасы [Мәтін] / Р. Муталиева // Ана тiлi. - 2013. - 14 - 20 ақпан. - Б. 5. - Жазушы Асқар Алтайдың "Алтай балладасы" романы туралы.

Әбдiрайым, Т.Көкбөрi рухты суреткер [Мәтін] / Т.Әбдiрайым// Қазақ әдебиетi.- 2013. - 8 - 14 ақпан. - Б. 10. - Жазушы Асқар Алтайдың шығармалары туралы.

Тұрсынбайұлы, Б. Қазақстандық және қазақ жазушысы [Мәтін] / Б. Тұрсынбайұлы // Қазақ әдебиетi. - 2013. - 22-28 қараша. - Б. 1,4.

Қазақ әңгiмесiнiң жаңа тұрпаты[Мәтін] : Асқар Алтайдың "Шаһид" әңгiмесi бойынша // Алты Алаш.- 2014.- 16 мамыр.- Б. 4.

"Киллер сауысқан"[Мәтін] // Қазақ әдебиетi.- 2014. - 7 - 13 ақпан. - Б. 2. - Жазушы Асқар Алтайдың "Киллер сауысқан" атты повестер мен әңгiмелер жинағы жарыққа шықты.

Әлiәкпар, Ә-С.Мифтiң жарқылы[Мәтін] : Асқар Алтайдың "Казино" әңгiмесi бойынша /Ә-С. Әлiәкпар //

Қазақ әдебиетi.- 2014.- 27 маусым-3 шiлде.- Б. 10. - Прозадағы сюжеттiк амал-тәсiлдерi жайлы.

Жакулаев, Ә. Асқар Алтай шығармашылығындағы постмодернизм көрiнiстерi [Мәтін] / Ә. Жакулаев // Қасым. - 2014. - № 1. - Б. 127-133.

Тайманова, С. Көркем шығармадағы қоғам трагедиясы [Мәтін] / С. Тайманова // Қазақстанның ғылымы мен өмiрi = Наука и жизнь Казахстана. - 2014. - № 6. - Б. 211-216. - Мақалада тақырыбы мен идеясы бiр А. Алтай, Ж. Ерғалиев, А. Әбiлов шығармалары қарастырылған.

Меңдеке, Ә. Қоғам қоясын ақтарған суреткер [Мәтін] / Ә. Меңдеке // Жамбыл. - 2014. - № 5/6. - Б. 186-190. - Жазушы Асқар Алтайдың "Көзжендет" әңгiмесi жайында пiкiр.

Қалжанов, А. Алтын арқау - азаттық [Мәтін] /А.Қалжанов // Астана ақшамы.- 2015.- 14 қараша.- Б. 6. - ҚР Ұлттық академиялық кiтапханасында жазушы, Асқар Алтайдың "Сират" романының

таныстырылымы өттi.

Самрат, Ж. Адамдар. Жылдар. Тағдырлар[Мәтін] /Ж. Самрат// Егемен Қазақстан.- 2015.- 20 қазан.- Б. 8. - ЖазушыАсқарАлтайдың "Сират" романытуралы.

Түсiпхан, Н. Жазушыжауапкершiлiгi [Мәтін] / Н. Түсiпхан // Қазақәдебиетi.- 2016. - 1 - 7 сәуiр. - Б. 7. - Жазушы Асқар Алтайдың "Туажат" романы хақында.

 

А. Алтай туралы әдебиеттер

Литература об А. Алтае

 

2001-2002 жылдардағыхалықаралық "Алаш" әдебисыйлығыныңлауреаттары [Мәтін] // Қазақәдебиетi.- 2003.- 28 наурыз- 3 сәуiр.- Б. 2.

Балтабаева, Г.Тәуелсiздiк кезеңiндегi қазақ прозасы[Мәтін] : оқу құралы.- Алматы, 2012.- Қазiргi қазақ прозасындағы фантастикалық антропологияның көрiнiстерi: б. 143-160.

"Казинодан" шыққан "туажат" [Мәтін] / дайынд. Б.Мұратқызы // Халық сөзi.- 2013. - 9 тамыз. - Б. 7,9. -

Жазушы Асқар Алтайдың шығармашылығы туралы әдебиеттанушылар пiкiрi.

Бектасова, Г. Ауғанстанға барғысы келген Асқар [Мәтін] / Г. Бектасова // Түркiстан.- 2013. - 14 ақпан. - Б. 10. - Жазушы Асқар Алтай туралы.

Тәшен, Т. Табиғат туындыгерi[Мәтін] / Т. Тәшен // Айқын. - 2013. - 8 ақпан. - Б. 5. - Жазушы Асқар Алтай туралы.

 

***

Кадыров, Б. Из истории века двадцатого [Текст] / Б. Кадыров // Казахстанская правда. - 2015. - 21 октября. - С. 8. - В Национальной академической библиотеке РК состоялась презентация романа "Сират" Аскара Алтая.

Литература Казахстана : энциклопедический справочник. – Алматы: Аруна, 2010. - С. 56.