Известные имена

Тауасаров А.

Тауасаров АдильбекТауасаров Адильбек (1947-1999 гг.) - писатель, драматург.

Родился 10 декабря 1947 г. в ауле Акарал Зайсанского района Восточно-Казахстанской области. В 1970 г. окончил КазГУ им. С. М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби). А. Тауасаров работал редактором, заведующим отделом на республиканском телевидении, в 1991-1993 гг. – главным редактором отдела репертуара Министерства культуры РК, в 1993-1999 гг. – заместителем директора, заместителем генерального директора, генеральный директор Республиканского телевидения, главным редактором объединения документальных фильмов им. Ш. Айманова.

В 1982 г. на сцене театра юных зрителей была поставлена первая пьеса (комедия) – «Аса құрметті Икс» («Многоуважаемый Икс»). А. Тауасаров - автор пьес «Арманшыл қыз», «Сен жазбасаң» (2-е место на республиканском конкурсе 1983), «Махаббат аралы», «Сен болмасаң, кім?» и др. В 2003 г. вышел в свет сборник прозаических и драматических произведений. В 2008 г. - книга «Аққу әні», в 2009 г. – собрание сочинений в двух томах «Махаббат аралы».

 

Ә. Тауасаровтың шығармалары

Произведения А. Тауасарова

 

 

Тауасаров Ә. Махаббат аралы [Мәтін] : Шығармалар жинағы / Тауасаров Ә. - Алматы : Өнер, 2001. - 528 б.

 

Тауасаров Ә. Аққу әні [Мәтін] : әңгімелер, хикаяттар, интермедиялар, монологтар, скетчтер. Т. 2, 2008. - 254 б

 

Тауасаров Ә. Махаббат аралы [Мәтін] : пьесалар, новеллалар. Т. 2 /  бас ред. Т. Ахметжан. - Алматы : Ан Арыс, 2009. - 280 б.

 

 

Ә. Тауасаровтың шығармашылығы  туралы әдебиеттер

 

Литература о творчестве А. Тауасарова

 

 

 

Кітаптар – Книги

 

 

Қазақстан жазушылары ХХ ғасыр [Мәтін] : анықтамалық. - Алматы : Ана тілі, 2004. – Б. 78. Тауасаров Ә. туралы.

 

Қазақстан жазушылары [Мәтін] : анықтамалық / жауапты ред. Б. Шаханұлы. - Алматы : Ан-Арыс, 2009. – Тауасаров Ә.: Б. 379.

 

Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық.-Алматы.- Аружан LTD, 2005.- Тауасарұлы Ә.:Б.495.

 

Ахметжан Т. Жан әлемі [Мәтін] : сұхбаттар / Т. Ахметжан - Алматы : Сөздік-Словарь, 2006. - 240 б.- Ә. Тауасаров туралы.

 

Тауасаров Ә. Аққу әнi [Мәтін] : әңгiмелер, хикаяттар, интермедиялар, монологтар, скетчтер.- /Ә. Тауасаров. -Алматы : Ан Арыс, 2008.- Т.1.- Тауасаров Ә. : Б.3-8 .

 

Шығыс Қазақстаноблысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. – Тауасаров Ә. б.: 731.

 

 

Мақалалар - Статьи

 

 

Көксегенұлы Б. Әдебиеттiң Әдiлбегi [Мәтін]: [драматург, сатирик Ә.Тауасаров туралы] /Б. Көксегенұлы// Қазақ Елi.- 1997. - 12 желтоқсан(N 49). – Б.4.

 

Әдiлбек Тауасаров [Мәтін] : [қазанама] // Қазақ әдебиетi.- 1999.- 5 наурыз(N 10).- Б.15 .

 

Сарбалаұлы Б. "Көктем, көктем, мен сенi күтiп жүрмiн..." [Мәтін] : [драматург, ақын Ә.Тауасаров туралы және оның бұрын жарияланбаған бiр топ өлеңдерi берiлген] /Б. Сарбалаұлы // Қазақ әдебиетi.- 2000.- 11 сәуiр

 

Оразалин Н. "Құлпытасқа қимай тұрмын, Әдiлбек!" немесе "Махаббат аралы" спектаклiнен кейiнгi толғаныс [Мәтін] :  [ақын, драматург Н.Оразалинмен драматург Әдiлбек Тауасаровтың траги-комедиясы жайлы сұхбат]/ Н. Оразалин // Қазақ әдебиетi.- 2002.- 8 наурыз.- Б.9.

 

Туған жер – ана [Мәтін] : [сөзiн жазған Ә.Тауасаров; әнiн шығарған К. Дүйсекеев] // Парасат.- 2005. - N 12. - 21 б.

 

Елубай С. Рухтармен сырласу [Мәтін] / С. Елубай  // Қазақ әдебиеті. - 2007. - 27 сәуір.- Б.20.

 

Қоңырова З. Әдiлбек аға [Мәтін] :  [белгiлi драматург Әдiлбек Тауасаров туралы] / З. Қоңырова // Әдебиет айдыны.- 2007.- 6 желтоқсан (N 48).- Б.10.

 

Сарбалаұлы Б. Әділбек әлемі [Мәтін] / Сарбалаұлы Б. // Жұлдыз. - 2008. - №5.- Б.99-112.

 

Сегiзбайұлы К. Әдiлдiктiң өзi едi Әдiлбек [Мәтін] : [жазушы Әдiлбек Тауасар туралы естелiк] // Қазақ әдебиетi.- 2008. - 16-23 мамыр (№ 20).- Б.13.

 

Бейсембина Н. Өмiрiмнiң шырайы – шынайлығымда  [Мәтін] : [жазушы-драматург Әдiлбек Тауасаров туралы] /Н. Бейсембина; сұхбаттасқан Қ. Бәкiр // Евразия.- 2008.- Қазан (№ 39).- Б. 3 б.: Қазақстан әйелдері. - 2009. - № 9.- Б.9-11.

 

Оразалин Н. Рухы мықты едi... [Мәтін] :  [жазушы Ә.Тауасаров естелiк] / Н. Оразалин // Әдебиет айдыны.- 2008. - 18 желтоқсан (№ 51/52).- Б.6-7 .

 

Мырзахан, Асан. "Дариға -ай" жастар театры көрермендерімен қауышты [Мәтін] : [драматург Ә. Тауасаров туралы.]/ А. . Мырзахан // Семей таңы  . - 2014. - 23 желтоқсан.- Б.2.