Известные имена

Абишева С. А.

Абишева Сайраш Абишкызы Абишева Сайраш Абишкызы – Почетный работник образования Казахстана, Деятель культуры РК, кавалер ордена «Құрмет», обладатель премии Союза журналистов, «Почетный гражданин» Тарбагатайского района

Родилась 13 мая 1944 года в Тарбагатайском районе с. Жантикей. После окончания в 1965 г. Казахского педагогического института им. Абая (ныне КазНПУ им. Абая), в Алматы работала учительницей казахского языка и литературы в школе им. Гагарина в с.Социал Аксуатского района Самипалатинской области (ныне Восточно-Казахстанская область), в 1971г. аспирантура. В 1966 г. – 1967г. секретарь райкома комсомола Аксуатского района. 1967г. – Казахского педагогического института им. Абая. В 1971г. внештатный корреспондент, с 1972г. -1977г. научный сотрудник в редакции газеты «Социалистік Қазақстан», 1977-1983 году ответственный секретарь журнала «Қазақстан әйелдері». В 1983г. - республиканский журнал «Қазақстан мектебі», где проработала 28 лет, из них 24 – главным редактором, вплоть до выхода на заслуженный отдых в 2011г. С 1989-1991 годы председатель общественности «Қазақ тілі», депутат Алматинского городского совета.

С 1994 по 2000 годы была членом правления дружбы и связей с зарубежными странами «Ағайын-бауыр» Республики Казахстан.

Награждена медалями Союза журналистов (1981г.) и Ибрая Алтынсарина (1992г.), отличник просвещения Казахстана (1985г.), кавалер ордена Құрмет (1995г.), лауреат Премии М.Сералина Союза журналистов (1997г.). Награждена Благодарственным Письмом Первого Президента Республики Казахстан (2001г.). «Почетный гражданин» Тарбагатайского района (2004г.)/ Имеет звание «Деятель культуры»(2005г.), обладатель Независимой премии платинового Тарлан (2007г.), Почетный сотрудник Просвещения РК (2011г.), Заслуженный деятель Казахстана (2014г.).

С. Әбішқызы шығармалары

Произведения Абишкызы С.

Кітаптар - Книги

Әбішқызы, С. Оттай ыстық он жыл/ С. Әбішқызы. - Алматы: Атамұра, 2001. - 120 б.

Әбішқызы, С. Шығармашылық шырағым-бақ жұлдызым/ С. Әбішқызы. - Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2019. - 432 б.

Мерзімді басылымдардағы мақалалар

Статьи в периодических изданиях

Әбішқызы, С. "Өзге үшін өзімді жауапкер сезіну жастайымнан бойға сіңген қасиет" [Мәтін] /С. Әбішқызы // Егемен Қазақстан. - 2004. - 12 мамыр. - Б. 8

1996

Әбішқызы, С. Бавария жерінде [Мәтін] / С. Әбішқызы // Қазақстан мектебі. - 1996. - №11. - Б. 67-74.

Әбішқызы, С. Бавария сабақтары [Мәтін] : [Неміс елінің білім беру жүйесі тәжірибесімен танысу] /С. Әбішқызы // Егемен Қазақстан. - 1996. - 13 қараша. - Б. 4.

1997

Әбішқызы, С. Білім жүйесіндегі бетбұрыс [Мәтін] : [Орта білімді дамыту Жобасына қолдау білдіруде] /С. Әбішқызы // Егемен Қазақстан. - 1997. - 27 маусым. - Б. 4.

Әбішқызы, С. Метте мырзаның мұнысы несі [Мәтін] : [Өскемен қаласында өткен тамыз мәслихаты туралы] /С. Әбішқызы // Қазақстан мектебі. - 1997. - №11-12.- Б.19-20

1998

Әбішқызы, С. Мемлекеттік "Семей" университетінде [Мәтін] / С. Әбішқызы // Қазақстан мектебі. - 1998. - №9. - Б.16-17.

2000

Әбішқызы, С. Өнегелі өмір [Мәтін] / С. Әбішқызы  // Қазақ тарихы. - 2000. - №4. - Б. 15-22.

Әбішқызы,С. "Қазақстан мектебі" журналы және білім беру жүйесі [Мәтін] / С. Әбішқызы // Қазақстан мектебі. - 2000. - №8. - Б.11-30.

Әбішқызы, С. Білім жүйесінің білікті кеңесшісі [Мәтін] / С. Әбішқызы // Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2000. - №8.- Б.59-61.

2001

Әбішқызы, С. Қ. Мұқамеджановтың ғылыми мұрасы [Мәтін] / С. Әбішқызы // Бастауыш мектеп. - 2001. - №3. - Б. 25-27.

Әбішқызы, С. Өсиет - өнеге қайнары [Мәтін] /С. Әбішқызы // Қазақ тарихы. - 2001. - №2.- Б.20-22.

2004

Әбішқызы, С. Тарихы танымал шаңырақ [Мәтін] / С. Әбішқызы // Қазақстан мектебі. - 2004 - N 12. - №12. - Б.11

2005

Әбішқызы, С. "Жаңа мектептен" - "Қазақстан мектебіне" дейін [Мәтін] / С. Әбішқызы // Егемен Қазақстан. - 2005. - 19 қазан. - Б. 7

2015

Әбішқызы, С. Тұңғыш педагогикалық басылым [Мәтін] : "Қазақстан мектебіне" - 90 жыл / С. Әбішқызы // Қазақстан мектебі. - 2015. - №2. - Б. 3-4.

2017

Әбішқызы, С. Тірегіміз - туған жер [Мәтін] /С. Әбішқызы // Егемен Қазақстан . - 2017. - 13 маусым . - Б. 4.

Әбішқызы, С. Түлектерді "түрлендіргеннен" не ұтамыз ?! [Мәтін] / С. Әбішқызы // Егемен Қазақстан . - 2017. - 13 шілде . - Б. 9

Әбішқызы, С. Мектеп директоры және мұғалім қауымы [Мәтін] / С. Әбішқызы // Егемен Қазақстан . - 2017. - 8 тамыз. - Б. 5.

Әбішқызы, С. Тілдің тағдыршешті тұғыры [Мәтін] / С. Әбішқызы // Егемен Қазақстан . - 2017. - 8 қараша. - Б. 5.

Әбішқызы, С. Тәуелсіздікпен келген нар тәуекел [Мәтін] / С. Әбішқызы// Егемен Қазақстан . - 2017. - 4 қазан . - Б. 4.

2018

Әбішқызы, С. Әлекеңнің Гүлекеңі [Мәтін] / С. Әбішқызы // Қазақстан мектебі. - 2018. - №2. - Б. 33-37.

С. Әбішқызы туралы әдебиет

Литература об Абишева С.

Кітаптар-Книги

Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. - 848 б. - Сайраш Әбішқызы: б. 210.

Мақалалар - Статьи

Шағыр, Қ. Тарлан бозын үміттің таң асырған [Мәтін] / Қ. Шағыр // Қазақ әдебиеті. - 2004. - 28 мамыр. - Б. 6.

Ай маңдайын өбеді айбатты елі, қарсы алады түлегін туған жері [Мәтін] // Тарбағатай нұры. - 2004. - 24 шілде. - Б. 6.

Салқынбаев, Т. Аман болсын ардагер азамат қыз, Аман болсын қазақтың қайраткері! [Мәтін] / Т. Салқынбаев // Тарбағатай нұры. - 2004. - 24 шілде.- Б. 3.

Шағыр, Қ. Сайраш Әбішқызы - "Платиналы тарлан" сыйлығының иегері [Мәтін] /Қ. Шағыр // Тәрбие құралы. - 2007. - №2 . - Б. 3.

Бейсенбиева, К. Жақсының жылуы жанға дәру [Мәтін] / К. Бейсенбиева // Егемен Қазақстан . - 2014. - 17 мамыр . - Б. 8.

Тілшілердің тірегі, ұстаздардың ұстазы [Мәтін] : журналист Сайраш Әбішқызы туралы / . Т. Алдабергенқызы // Түркістан. - 2019. - 10 қазан.- Б.6

***

Абишқызы, С. Семей -это звучит гордо ! [Текст] / С. Абишқызы ; сост. Э. Нуруллин // Вести Семей. - 2013. - 26 марта. - С. 1