Известные имена

Нұрекенов Т.

Нұрекенов Темірғали – Ресей империясы Мемлекеттік думасы ІІ шақырылымының Семей облысы бойынша депутатыНұрекенов Темірғали (1859-ө.ж.б.) – Ресей империясы Мемлекеттік думасы ІІ шақырылымының Семей облысы бойынша депутаты

1859 ж. көшпенді отбасында дүниеге келген. Қазақ бастауыш мектебін бітірген. Павлодар уезі Сейтен болысының басшысы болды. 1905 жылы Қарқаралы және Павлодар уездері қазақтары атынан Ішкі істер министрлігіне қарсылық петициясын жазуға қатысты. Петицияны орыс тілінен қазақ тіліне аударды. 

Әлихан Бөкейхановтың ұсынуымен Семей облысынан Бірінші Мемлекеттік Думаға депутаттыққа ұсынылған бес кандидаттың қатарына кірді. 1907 жылы 12 ақпанда Мемлекеттік Думаның  ІІ шақырылымына бұратана болыстықтар өкілдігі сьезі атынан сайланды. Мұсылман фракциясы мен Сібір тобына, Конституциялық-демократиялық фракция құрамына кірді. Думада жұмыссыздарға көмек беру мәселесі бойынша жарыссөзге қатысты. Бұдан кейінгі тағдыры мен қайтыс болған күні белгісіз.     

Т. Нұрекенов (Нороконев) туралы әдебиеттері

Литература о Нурекенове (Нороконеве) Т.

 

Алаш. Алашорда [Мәтін] : энциклопедия / құраст.: Ғ. Әнес, С. Смағұлова. - Алматы : Арыс баспасы, 2009.- 544 б. - Нұрекенов Темірғали: б. 258.

Боиович, М. М. Члены Государственной думы [Мәтін] : (портреты и биографии). Второй созыв / М. М. Боиович. - М., 1907. - С. 490.

Мусульманские депутаты государственной думы России, 1906-1917 годы [Текст]  : сборник документов и материалов. - Уфа, 1998.

Усманова, Д. М. Мусульманские представители в Российском парламенте, 1906-1917 [Текст] / Д. М. Усманова. - Казань, 2005.

Государственная дума Российской империи [Текст] : 1906-1917 / Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. - Москва, РОССПЭН, 2008. - C. 420.

Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (2-1 созыв). Дело 303; Дело 619. Лист 1

 

Интернет-сілтемелер

Интернет-ссылки

 

Нороконев, Темиргали Тюбиевич [Электронный ресурс] : [биография] // Википедия : сайт. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A2%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 (03.02.2017)

Влияние первой русской революции на рост самосознания казахского народа [Электронный ресурс] : [информационная справка] // Казахская библиотека : сайт. – Режим доступа : http://bibliotekar.kz/istorija-kazahstana-za-8-klass-hviii-v-1/7-vlijanie-pervoi-russkoi-revolyucii-na-.html (03.02.2017)

Темірғали Нұрекенов [Электрондық ресурс] : [өмірбаян] // Уикипедия – ашық энциклопедиясы . сайт. – Режим доступа : https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D2%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2 (03.02.2017)