Известные имена

Сәтбаев Қ. И.

Cәтбаев Қаныш Имантайұлы – академик, Ленин және СССР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Алаш қозғалысын қолдаушыCәтбаев Қаныш Имантайұлы (1899 - 1964) – академик, Ленин және СССР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Алаш қозғалысын қолдаушы.

1899 жылы 12 сәуірде Павлодар облысы Баянауыл ауданы № 4 ауылда көшпенді қазақ отбасында дүниеге келген. Ауыл мектебінде, кейін Павлодардағы орыс-қазақ училищесінде оқыған. 1914 жылы Семей мұғалімдер семинариясына оқуға түседі. Семинарияда оқып жүрген кезде әріптестерімен бірге қайырымдылық іс-шаралар ұйымдастырады. 1915 жылы Н.Құлжанова ұйымдастырған кеште Абай өлеңін оқиды. Қаныш Сәтбаев Шәкәрім Құдайбердиевпен таныс болған және оның шығармашылығын жоғары бағалаған.

1917 ж. ақпан төңкерісін қуанышпен қарсы алды, өйткені, жаңа өкімет қазақ халқына еркіндік әкеледі деп сенді. Ол Семей облысының қазақ комитеті құрамына кіріп, Алаш қозғалысын қолдайды.

1918 ж. Семей мұғалімдер семинариясын бітіріп, Семейдің педагогикалық курстарында жаратылыстану мұғалімі қызметін атқарды.

1920 жылы халық соты болып тағайындалады. 1921жылы Семей ревкомы Сәтбаевтың өтінішімен оны Томск технологиялық институтына жібереді, онда ол сынақтан үздік өтіп, геология-барлау бөлімінің тау-кен факультетінің студенті болады.

Студенттік жылдары сібір геологтар мектебі, әсіресе, ұстазы М. А. Усовтың ықпалымен Сәтбаевтың ғылыми-инженерлік көзқарасы қалыптаса бастайды, сондай-ақ, осында алған терең білімі мен ғылыми идеялары Сәтбаевтың шығармашылық қызметінің негізін қалады.

Қ. Сәтбаев Сібір технологиялық институтының тау-кен факультетін бітірген соң Атбасар түсті металдар тресінде жұмыс істейді. 1929 жылы Жезқазған мыс кен қазбасына зерттеу жүргізеді. 40-жылдар Сәтбаев көптеген жетістіктерге қол жеткізеді: СССР ҒА Қазақ филиалы, кейін ҚазССР-і ҒА геология ғылымдары институтының директоры; ҚазССР-і ҒА Президиумының төрағасы.  

Негізгі еңбектері Қазақстан кен орындары мен минералдық ресурстар геологиясына, соның ішінде, пайдалы қазбалар картасын әзірлеуге арналған.

СССР Жоғарғы Кеңесінің депутаты.

2-1 дәрежелі ордендер және медальдармен марапатталған. ҚазССР-і ҒА геологиялық ғылымдар институты ғалым есімімен аталады; Жоңғар Алатауындағы мұздық пен шың Сәтбаев есімінде; минералдың бірі «Сәтпаевит» деп аталған. Қазақстанның сегіз ірі қаласы өз көшелеріне академик есімін берді. Мәскеудегі Революция музейінде Қ.Сәтбаев туралы экспозиция бар. Томск политехникалық институты, ҚазССР-і ҒА геология ғылымдары институты, Алматыдағы Сәтбаев тұрған үйге мемориалдық тақта орнатылған. 1999 жыл ЮНЕСКО-ның шешімімен Қаныш Сәтбаев жылы болып жарияланды.

 

Қ. Сәтбаевтың ғылыми еңбектері

Научные труды  К. Сатпаева

Кітаптар – Книги

 

Сәтбаев, Қ. Таңдамалы [Мәтін] / Қ. Сәтбаев. - Шымкент : Оңтүстік полиграфия,  2007. - 384 б.

***

Сатпаев, К. Избранные труды [Текст] : в 5 т. / К. Сатпаев. - Алма-Ата : Наука, 1967-1969.

Т. 1 : Джезказганский меднорудный район. - 1967. - 279 с.

Т. 2 : Полезные ископаемые Джезказган - Улутауского района.- 1968. - 221 с.

Т. 3 : Проблемы металлогении и минеральные ресурсы Казахстана. - 1968. - 314 с.

Т. 4 : Проблемы развития науки в Казахстане. - 1969. - 398 с.

Т. 5 : Статьи, публицистика и материалы к биобиблиографии. - 1970. - 327 с.

Сатпаев, К.  Избранные труды [Текст]  / К. Сатпаев. - Шымкент, 2007.-400  с.

 

Қ. Сәтбаевтың қатысуымен шыққан кітаптар

Книги вышедшие при участии  К. Сатбаева

 

Геология и ресурсы агрохимического сырья Казахстана [Текст] / гл. ред. К. И. Сатпаев. - Алма-Ата : Наука Казахской ССР, 1965. - 216 с.

 

Өмірі мен ғылыми шығармашылығы туралы әдебиеттер

Литература о жизни и деятельности

Кітаптар - Книги

 

Алаш. Алашорда [Мәтін] : энциклопедия / құраст.: Ғ. Әнес, С. Смағұлова. - Алматы : Арыс, 2009. – Сәтбаев Қаныш Имантайұлы: б. 283-285.

Қазақстан ғылымы [Мәтін] : энциклопедия. Т. 2 : Қ -Я. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2010. - Сәтбаев Қаныш Имантайұлы: б. 305-307.

Қаныш Сәтбаев [Мәтін] : энциклопедия / ред. Б. Жақып. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2011. - 664 б.

Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы. - 2014. - Сәтбаев Қаныш Имантайұлы:  б. 673. 

***

Жұмалиев, Қ.  Жайсаң жандар [Мәтін] : естеліктер / Қ. Жұмалиев. - Алматы : Жазушы, 1969. - 348 б.

Сәрсекеев, М. Қаныш Сәтбаев [Мәтін] / М. Сәрсекеев. - Алматы : Жалын, 1988. - 528 б.

Қаныш аға [Мәтін] : естеліктер. - Алматы : Жазушы, 1989. - 400 б.

Сәтбаева, Ш. Сәулелі әулет [Мәтін] / Ш. Сәтбаева. - Алматы : Қазақстан, 1996. - 175 б.

Қаныш Сәтпаев [Мәтін]. - Павлодар, 2003. - 205 б.

Сәрсеке, М. Қаныш Сәтпаев [Мәтін] : роман-эссе / М. Сарсеке. - Астана : Фолиант, 2008. - 646 б.

Үлкен Жезқазған және академик Қ.И.Сәтбаев [Мәтін] : Қ. И. Сәтбаевтың 105 жылдығы мен Жезқазған қаласының 50 жылдығына арналған ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Алматы : Ғылым, 2004. - 176 б.

Сәтбаева,  Ш. Бес томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т. 5 : Уақыт шуағы. - Астана : Фолиант, 2011. - 384 б.

***

Академик К. И. Сатпаев [Текст] : сборник, посвященный памяти выдающегося советского ученого. - Алма-Ата : Наука Казахской ССР, 1965. - 258 с.

Брагин, А. Сокровища медного купола [Текст] : повесть о молодости К.  Сатпаева / А. Брагин. - Алма-Ата : Жазушы, 1970.- 176 с.

Приймак, Д. Скалы и легенды Баянаула [Текст] / Д.Приймак.  - Алма-Ата : Казахстан, 1974. - 24 с.

Брагин, А.И. Умом и молотком [Текст] / А.И. Брагин. - М. : Политиздат, 1975. - 127 с.

Каратаев, М. Жидели-Байсын - земля счастья [Текст] / М. Каратаев, К.Алтайский. - Алма-Ата : Жалын, 1977. - 112 с.

Металлогения и рудообразование [Текст] : к 80-летию К.И. Сатпаева. - Алма-Ата : Наука Казахской ССР, 1979. - 240 с.

Сарсекеев, М. Сатпаев [Текст] / М. Сарсекеев; пер. с каз. С. Плеханова. - М. : Молодая гвардия, 1980. - 319 с.

Каныш Имантаевич Сатпаев  [Текст] : (1899-1964). - Москва : Наука, 1982. - 152 с.

Геология и металлогения Казахстана [Текст]. - Алма-Ата : Наука Казахской ССР, 1989. - 343 с.

Брагин, А.И. Первый академик [Текст] : документальная повесть / А.И. Брагин. - Алма-Ата : Казахстан, 1989. - 224 с.

Сарсекеев,  М. Сатпаев [Текст] / М. Сарсекеев; пер. с каз. С. Плеханова. - Алма-Ата : Өнер,1989. - 448 с.

Карпык,А.  Импрам, достойный ханов...  Наши современники [Текст] / А. Карпык. - Алматы : Агентство Аль-Халел, 1995. - 320 с.

Славные земляки [Текст] : био-библиографическая памятка. -  Семипалатинск,  1998. - 38 с.

Батырбеков, Г.Академик К.И.Сатпаев и его современники [Текст] / Г. Батырбеков. - Алматы : Рауан, 1999. - 176 с.

Сатпаева, Ш. Свет очага [Текст] / Ш.Сатпаева. - Алматы : Қазақстан, 1999. - 180 с.

Байтугаева, Г. Мы и наши современники [Текст] : то, что я видела и слышала, находясь с Мусекеном/ Г.Байтугаева. - Астана : Фолиант, 2002. - 272 с.

Сарсеке, М. Планета Сатпаева [Текст] : роман-эссе / М.Сарсеке. - Алматы : Өнер, 2002.- 688 с.

Сарсеке, М. Сатпаев [Текст] / М. Сарсеке. - М. : Молодая гвардия, 2003. - 548 с.

Сарсеке, М. Через тернии [Текст] : воспоминания-эссе о путях-дорогах к Сатпаеву / М.Сарсеке. - Усть-Каменогорск : Медиа-Альянс, 2003. - 300 с.

Уразбаев, Х.К. Деятельность академика К.И. Сатпаева в становлении и развитии академической науки Казахстана [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Х.К. Уразбаев.- Алматы, 2004. - 34 с.

Академик К. И. Сатпаев [Текст] : сборник документов и материалов / сост. Б. Т. Жанаев; Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Комитет информации и архивов, Национальный центр археографии и источниковедения, Центральный Государственный архив. - Астана : 1С-Сервис, 2009. - 558 с.

Сарсеке, М. Феномен [Текст] : роман / М. Сарсеке. - Астана : Фолиант, 2018. - 960 с.

 

Мақалалар - Статьи

 

Қазыналы Шығыстың Қанышы [Текст] // Абай. - 1999. - № 2. - Б. 50-52.

Абдраман, Ш. Бұл да бір қара шаңырақ [Мәтін] : Қ. И. Сәтбаев атындағы қазақ ұлттық техникалық университетіне - 75 жыл / Ш. Абдраман // Түркістан. - 2009. - 12 қараша. - Б. 6.

Жармағамбетов, Н. Құбылыс [Мәтін] : академик, ғұлама ғалым Қ. И. Сәтбаевтың туғанына -110 жыл / Н. Жармағамбетов // Егемен Қазақстан. - 2009. - 11 сәуір. - Б. 6.

Мұзафар, Б. Ақсақ Темірдің белгітасын тапқан Қаныш Сәтбаев екенін осы жұрт бүгінде біле ме?  [Мәтін] / Б. Мұзафар // Егемен Қазақстан. - 2009. - 11 сәуір. - Б. 6.

Жанаева, Ш. Семейдің мұғалімдер семинариясы [Мәтін] : Сәтбаевтар әулетінің үш өкілі / Ш. Жанаева // Қазақ әдебиеті. - 2009. - 10-16 сәуір. - Б. 10.

Алдабергенов, Е. Қазақтың Қанышына ескерткіш қойылды [Мәтін] : [академик Қ. Сәтбаевтың туғанына 111 жыл] / Е. Алдабергенов // Түркістан. - 2010. - Б. 10.

Бықай, Ф.  Тау тұлғалы ескерткіші бой көтерді Қаныштың [Мәтін] / Ф. Бықай // Егемен Қазақстан. - 2010. - 13 сәуір. - Б. 12.

Сәрсеке, М. Қаныш ағаның құпиясы [Мәтін] / М. Сәрсеке // Егемен Қазақстан. - 2010. - 24 ақпан. - Б. 14.

Сәрсеке, М. Қаныш ағаның құпиясы [Мәтін] : [ғалым Қ. Сәтбаев жайлы] / М. Сәрсеке // Ертіс өңірі. - 2010. - 21 сәуір. - Б. 12-13.

***

1990 - 2000

Джилкибаев, Э. Планета 2402 "Сатпаев" [Текст] : [о К.Сатпаеве]/ Э.Джилкибаев // Казахстанская правда. - 1996. - 22февраля. - С. 2.

Журавлев, В. Он был признаным лидером науки [Текст] : [о К.И.Сатпаеве] / В. Журавлев // Казахстанская правда. - 1996. - 1июня. - С. 2.

Кругляков, Г. Сатпаев:  молодые годы [Текст] : [к 50-летию АН Казахстана] / Г.Кругляков // Казахстанская правда. - 1996. - 28 мая. - С. 3.

Бикенов, М. Первопроходец [Текст] : [к 100-летию К.Сатпаева] / М. Бикенов // Казахстанская правда. - 1998. - 8декабря. - С. 2.

Жармагамбетов, Н. Академик Каныш Имантайулы Сатпаев [Текст] : к 100-летнему юбилею академика К.И. Сатпаева / Н.Жармагамбетов // Отан тарихы. - 1998. - №2. - С. 116-120.

Жармагамбетов, К. Прощальный поклон [Текст] : [воспоминания  о К.Сатпаеве] / К.Жармагамбетов // Казахстанская правда. - 1998. - 10 апреля. -  С. 4.

Ибраев, Р. Он служил добру[Текст] : к 100-летию со дня рождения ученого-геолога К. И. Сатпаева [Текст] / Р. Ибраев // Казахстанская правда. - 1998. - 30июля. - С. 3.

Он стоял у истоков Казахстанской науки [Текст] : [к 100 - летию К.Сатпаева] // Казахстанская правда. - 1998. - 16 апреля. - С. 2.

Первый академик Востока [Текст] : [К.И.Сатпаеву - 100 лет] // Огни Прииртышья. - 1998. - 3 октября. - С. 4.

Садыков, Т. Академик Сатпаев и освоение Большого Жезказгана [Текст] / Т.  Садыков// Отан тарихы. - 1998. - №3. - С. 88-92.

Чурсов, А. Он остается нашим современником, или Как стать звездой [Текст] :[к 100-летию академика К.И.Сатпаева]/ А. Чурсов // Казахстанская правда. - 1998. - 20 октября. - С. 3.

Бекжанов, Г. Каныш Сатпаев-это не только Джезказган,Институт геологии и академия [Текст] / Г. Бекжанов // Казахстанская правда. - 1999. - 5февраля. - С. 3.  

Беспаев, Х. А. Роль К.И.Сатпаева в раскрытии и использовании богатств недр Рудного Алтая [Текст] / Х.А. Беспаев // Вестник Восточно-Казахстанского технического университета. - 1999. - №2. - C.4-9.

Букетов, Е. Юность Каныша [Текст] / Е. Букетов// Простор. - 1999. - №10-11. - С. 2-29.

Геолог,ученый,основатель академии наук [Текст] : [К.И.Сатпаеву - 100 лет] // Рудный Алтай. - 1999. - 21 января. - С. 3.

Келеманов, С. Личность влияет на мир [Текст] : [к 100-летию К.И.Сатпаева] / С.Келеманов // Рудный Алтай. - 1999. - 27 марта. - С. 2.

Мухамеджанов, С. И в степь пришла иртышская вода [Текст] : к 100-летию К.И.Сатпаева / С.Мухамеджанов, В.Бочкарев // Казахстанская правда. - 1999. - 2 марта. - С. 5.

Омаров, И. ОСатпаеве [Текст] / И.Омаров // Саясат = Политика. - 1999. - № 4. - С. 94-96.

Сагадиев, К. Нам нельзя забывать его уроки [Текст] : к 100-летию со дня рождения К. И. Сатпаева / К.Сагадиев // Казахстанская правда. - 1999. - 26 марта. - С. 3. 

Садвакасова, Е.И дольше жизни длится... жизнь [Текст] : [о жизни и деятельности академика К. Сатпаева] / Е. Садвакасова // Вестник Восточно-Казахстанского технического университета. - 1999. - № 2. - C.40-44.

Салыков, К. Большой Жезказган великого ученого [Текст] : к 100-летию К. И. Сатпаева/ К. Салыков //Мысль. - 1999. - № 4. - C.50-55.

Салыков, К. Казах по происхождению,интернационалист и гуманист по призванию,гений по природе [Текст] : к 100-летию К. И.Сатпаева / К.

Салыков // Казахстанская правда. - 1999. - 19 января. - С. 5;Рудный Алтай. - 1999. - 3 апр. -  С. 2.

Сарсеке, М. Великий сын XX века [Текст] : к 100-летию К. И. Сатпаева / М. Сарсеке // Казахстанская правда. - 1999. -5 марта.- С. 5.

Тусунбаева, Т. Семипалатинский период ученого [Текст] : [о К. И. Сатпаеве] / Т. Тусунбаева// Голос народа. - 1999. - 7 апреля. - С. 4.

2000-2010

Наурызбай, Ж.И не прервется связь веков [Текст] : [об академике К. И. Сатпаеве] / Ж.Наурызбай // Казахстанская правда. - 2000. - 11 мая. - С. 2.

Шимырбаева, Г. Каныш и Таисия [Текст] : маленькая история большой любви/ Г.Шимырбаева// Казахстанская правда. - 2000. - 20 мая. - С. 2.

Уразбаев, Х. Академик К. И. Сатпаев [Текст] / Х. Уразбаев // Высшая школа Казахстана. - 2002. - № 3. - С. 103-109.

Салыков, К. Чокан Валиханов и Каныш Сатпаев: звездный свет над сумраков земли [Текст] / К.Салыков // Отан тарихы.- 2003. - № 2-3.- С. 3, 16-25.

Шимырбаева, Г. Отчизне - научный дар [Текст] / Г. Шимырбаева // Казахстанская правда. - 2003. -  12 апреля. - С. 12.

Абдусалямова, С. Медеу Сарсеке открыл миру Сатпаева [Текст] / С.Абдусалямова // Спектр. - 2004. - № 3. - С. 5.

Баймурзина, Б. На Сатпаевских чтениях [Текст] / Б.Баймурзина // ЛЗ: Сегодня. - 2004. - 12 марта. - С. 2.

Бекбаев,  А. С высоты прожитых лет [Текст] / А.Бекбаев // Семипалатинские вести. - 2004. - 16  апреля. - С. 4,10.

Салыков, К. Их соединяла дружба [Текст] / К.Салыков // Казахстанская правда. - 2004. - 31 января. - С. 5.

Салыков, К. Как создавался и живет Жезказган [Текст] / К.Салыков // Нива. - 2005. - № 3. - С. 74-81.

Часнык, Л. Покоренные вершины Медеу Сарсеке [Текст] / Л.Часнык // Спектр. - 2006. - 30 апреля. - С. 7.

Шавазова, А. Философия рода Сатпаевых [Текст] / А.Шавазова // Байтерек. - 2006. - № 3. - С. 52-59.

Оразгалиева, Г. Концепт "Образование" в ментальности казахов начала XX века[Текст] :[на материале документальной повести Е. А. Букетова "Детские годы Каныша"] / Г.Оразгалиева//Вестник КазНУ. Серия филологическая. - 2007. - № 3. - С. 106-110.

Рахимбекова,  З. Звездный человек [Текст] / З. Рахимбекова // Казахстанская правда. - 2007. - 12 апреля. - С. 4.

Бакенов,  М. Немеркнущий свет [Текст] / М.Бакенов // Казахстанская правда. - 2008. -  12 апреля. - С. 5.

Сатаева,  С. А. К. И. Сатпаев в документах Центрального Государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей Республики Казахстан [Текст] / С. А. Сатаева // Известия НАН РК. Серия общественных наук. - 2008. - №2. -   C.26-31.

Журмагамбетов, Н. Первопроходец [Текст] / Н. Журмагамбетов // Казахстанская правда. - 2009. - 11 апреля. - С. 5.

Маутканов, Г. Октябрь Хан : "И Каныш Имантаевич сказал мне - "Давай!" [Текст] / Г. Маутканов // Рудный Алтай. - 2009. - 26 декабря. - С. 5.

Салыков, К.  Гранигения неисчислимы [Текст] / К. Салыков // Казахстанская правда. - 2009. - 11 апреля. - С. 5.

2010 - ...

Абдеева, Я. Личный враг фюрера [Текст] : [об академике К. И. Сатпаеве] / Я. Абдеева // Рудный Алтай. - 2010. - 1 июня. - С. 6.

Исмаилова, Д. Геология судьбы [Текст] : [о К. Сатпаеве] / Д. Исмаилова // Наше дело. - 2010. - 8 апреля. -  С. 7.

Попова, Е.  Медеу Сарсеке:"Я давно мечтал о такой книге" [Текст] / Е. Попова// Вести Семей. - 2010. - 21 января. - С. 2.

Салыков, К. Чокан ВалихановиКаныш Сатпаев [Текст] / К. Салыков // Казахстанская правда. - 2010. - 10 апреля. - С. 8.

Рыжкова, Н. Создателю медного пояса страны [Текст] : в Караганде открыт памятник академику К. Сатпаеву / Н.Рыжкова // Казахстанская правда. - 2011. - 2 ноября. - С. 7.

Токобаев, М. Планета Сатпаев из созвездия Тельца [Текст] / М.Токобаев // Рудный Алтай. - 2011. - 29 декабря. - С. 7.

Адилов, Ж. Колыбель отечественной геологии [Текст] : КазНТУ вносит немалый вклад в устойчивое развитие страны / Ж.Адилов // Казахстанская правда. - 2012. - 11 апреля. - С. 8.

Брусиловская, Е. Космические высоты Каныша Сатпаева [Текст] : исполнилось 113 лет со дня рождения великого казахского ученого / Е.Брусиловская // Казахстанская правда. - 2012. - 14 апреля. - С. 9.

Брусиловская, Е. Большое видится на расстоянии [Текст] / Е. Брусиловская // Казахстанская правда. - 2014. - 7 февраля. - С. 13.

Кыдыралина, Ж.  Алимхан Ермеков и Каныш Сатпаев : линии судеб [Текст] / Ж. Кыдыралина // Мысль. - 2014. - № 8. - С. 87-91.

Шимырбаева, Г. Несломленный гений [Текст] / Г.Шимырбаева // Казахстанская правда. - 2014. - 12 апреля. - С. 14.

Брусиловская,  Е. "Время роз" академика Сатпаева [Текст] / Е. Брусиловская // Казахстанская правда. - 2016. - 25 марта. - С. 28.

Садыков, Т. Планета имени Каныша Сатпаева [Текст] / Т. Садыков // Казахстанская правда. - 2016. - 20 мая. - С. 13.

 

Интернет-сілтемелер

Интернет-ссылки

 

К.И. Сатпаев (1899-1964) [Электронный ресурс] : [биография] // Мемориальный музей К. И. Сатпаева : сайт. – Режим доступа : http://old.unesco.kz/heritagenet/kz/index.htm (22.02.2017)

 

Шимырбаева, Г. Несломленный гений [Электронный ресурс] : [о Сатпаеве К.] / Г. Шимырбаева // Казахстанская правда : сайт. – Режим доступа : http://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/neslomlennii-genii/?print=yes (22.02.2017)

 

К. И. Сатпаев [Электронный ресурс] : [биография] // Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева : сайт. – Режим доступа : http://www.kazntu.kz/ru/node/37 (22.02.2017)

 

К. И.Сатпаев [Электронный ресурс] : [биография] // Портал «История Казахстана» : сайт. – Режим доступа : http://e-history.kz/ru/biography/view/39 (22.02.2017)

 

К. И. Сатпаев [Электронный ресурс] : [биография] // Википедия – открытая энциклопедия : сайт. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88_%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 (22.02.2017)

 

20 замечательных фактов из жизни Каныша Имантаевича Сатпаева [Электронный ресурс] // Официальный интернет-ресурс Комитета науки МОН РК : сайт. – Режим доступа : http://sc.edu.gov.kz/ru/articles/geologiya/20-zamechatelnih-faktov-iz-zhizni-kanisha-imantaevicha-satpaeva_2016-10-03-090900 (22.02.2017)

 

Ж. У. Кыдыралина,  Алимхан Ермеков и Каныш Сатпаев : пути в науке и линии судеб [Электронный ресурс] : [биография] / Ж. У. Кыдыралина // Портал «История Казахстана» : сайт. – Режим доступа : http://e-history.kz/media/upload/1486/2014/06/11/5dee16fa67750f030c383c1ace8cfa66.pdf (22.02.2017)