Известные имена

Райымбеков А.

Райымбеков Ахмет Райымбекұлы  (1880-ө.ж.б.) – Алаш қозғалысына қатысушы.

1880 жылы Қарқаралы уезінде дүниеге келген. Омбы орталық фельдшерлік мектебін бітірген. Ақпан төңкерісіне дейін фельдшер болды. 1917 ж. Қарқаралы уезінің қазақ комитетінің мүшесі, 1918 жылдан  Қарқаралы уезі Земствосының азық-түлік бөлімі мен басқарма мүшесі. 1919 жылы Семей облысы Земствосының төрағасы және Қиыршығыс бағыты бойынша тауар сатып алу жөніндегі өкілі. Құрылтай жиынында Семей облысының «Алаш» партиясына депутаттыққа ұсынылды.  

 

А. Райымбеков туралы әдебиеттер

Литература о Райымбекове А.

 

Қабимолдин, М. "Алаштың" ардагері [Мәтін] : [А. Райымбеков туралы] / М. Қабимолдин // Дидар. - 1997. - 31 мамыр.

Алаш. Алашорда [Мәтін] : энциклопедия / құраст.: Ғ. Әнес, С. Смағұлова. - Алматы : Арыс баспасы, 2009. - 544 б. - Райымбеков Ахмет Райымбекұлы: б. 270.

Райымбеков Ахмет – Алашорданың Семей облыстық комитетінің мүшесі [Мәтін] // Восточная Алашорда. Сборник документов / составители Е. Б. Сыдыков и др. - Семей, 2010. - 425 с. - Райымбеков Ахмет: с. 33, 50.

Тілешов, Е. Алаш қозғалысы [Мәтін] : энциклопедиялық анықтамалық / Е. Тілешов, Д. Қамзабекұлы. – Алматы : Сардар, 2014. – 528 б. – Райымбеков Ахмет : б. 490.  

 

Интернет-сілтемелер

Интернет-ссылки

 

Райымбеков Ахмет [Электрондық ресурс] : [ақпараттық анықтамасы] // Алаш қозғалысының мүшелері - Уикипедия: сайт. - Режим доступа : https://kk.wikipedia.org/wiki/Алаш_қозғалысының_мүшелері#.D0.A0 (09.02.2017)

Райымбеков Ахмет [Электрондық ресурс] : [ақпараттық анықтамасы] // Алаш қозғалысының мүшелері - eAnswers : сайт. – Режим доступа : http://wiki.eanswers.com/kk/Алаш_қозғалысының_мүшелері (09.02.2017)