Известные имена

Боштаев (Бочтаев) А. С.

Боштаев Арынғазы Сүлейменұлы (1884-1937) – Алаш қозғалысының белсенді мүшесі.

1884 жылы (кейбір мәліметте 1883) Павлодар облысы (қазір Қарағанды облысы) Баянауыл ауданында дүниеге келген. 1903 жылы алтыкласты Семей гимназиясынан кейін, 1908 жылы ветеринариялық институтты бітірді. 1917 ж. 27 ақпанынан 7 мамыр арасында өткен Семей облыстық қазақ съезіне сайланады. Зайсан уезінде Алашорда кеңесінің төрағасы болды. 1937 жылы 7 қазанда контрреволюциялық әрекеті үшін УК РСФСР 58 б. 10 т. бойынша тұтқындалады. 1937 ж. 31 қазанда Қарағанды облысы УНКВД үштігінің үкімімен ату жазасына кесіледі. Үкім сол күні орындалған. 1959 жылы 19 тамызда ақталды.     

 

А. Боштаев (Бочтаев) туралы әдебиеттері

Литература о Боштаеве (Бочтаеве) А.

 

Алаш. Алашорда [Мәтін] : энциклопедия / құраст.: Ғ. Әнес, С. Смағұлова. - Алматы: «Арыс» баспасы, 2009.- 544 б. - Боштаев Арынғазы Сүлейменұлы: б. 107.

«Алаш» қозғалысы [Мәтін] : құжаттар мен материалдар жинағы, сәуір 1901 ж. - желтоқсан 1917 ж. Т. 1. - Алматы, 2008.

 

Интернет-сілтемелер

Интернет-ссылки

 

Бочтаев Арынгазы (1883) [Электронный ресурс] : [биографическая справка] // Открытый список жертв политических репрессий в СССР : сайт. – Режим доступа : https://ru.openlist.wiki/Бочтаев_Арынгазы_(1883) (09.02.2017)