Известные имена

Дүйсенбин С. Т.

Дүйсенбин Сыздық Таласпайұлы – Алаш қозғалысының қайраткері, Семей облыстық Алашорда комитетінің мүшесі.

1877 жылы Қарқаралы уезінің Кент болысында дүниеге келген. 1898 жылы Омбының 3 кластық уездік училищесін іс жүргізуші мамандығы бойынша аяқтаған. 1898-1902 жж. – Қарқаралы уезі басқармасының іс жүргізушісі, 1907-1917 жж. – Семей сот ведомствосының іс жүргізушісі. 1917-1920 жж. Семейдегі облыстық қазақ комитетінің және Семей уездік Земство басқармасының белсенді мүшесі. Бұдан кейінгі тағдыры белгісіз.

 

С. Т. Дүйсенбин туралы әдебиеттер

Литература о Дуйсенбине С. Т.

Алаш. Алашорда [Мәтін] : энциклопедия / құраст.: Ғ. Әнес, С. Смағұлова. - Алматы : Арыс баспасы, 1999.- 544 б. – Дүйсенбин Сыздық Таласпайұлы: б. 148.

Шаяхметов, Н. Ел – бүгіншіл, менікі – ертең үшін [Мәтін] / Н. Шаяхметов. - Алматы, 2001.