Известные имена

Құрманбаева Ш. А.

KurmanbaevaSHҚұрманбаева Шырын Асылханқызы (1958 ж.) – саяси ғылымдар докторы, профессор, ҚР Президенті жанындағы әйелдер және отбасы-демография ісі саясаты Ұлттық комиссиясының мүшесі, РФ Саяси ғылымдар академиясының мүшесі, Қазақ гуманитарлық-заң инновациялық университетінің ректоры.

1958 жылы 10 қарашада Семей қаласында дүниеге келген. 1975 жылы Семей облысы Ақсуат ауданы, Ақсуат ауылында орта мектепті бітіреді. 1980 жылы С.М.Киров атындағы (қазір әл-Фараби атындағы ҚазМУ) Қазақ мемлекеттік университетінің тарих факультетін аяқтайды. 2000 жылы Қазақ мемлекеттік заң академиясын бітіреді. 1980-1982 жж. – Семей зооветеринария институтының ассистенті, 1982-1998 жж. – зерттеуші, оқытушы, аға оқытушы, Семей ет және сүт өнімдері технологиялық институтының доценті. 1998-2000 жж. – Қазақ мемлекеттік заң академиясы Семей филиалының директоры. 2000-2002 жж. – Семейдің "Қазақ гуманитарлық-заң университетінің» директоры. 2007-2009 жж. – М.О.Әуезов атындағы Семей университетінің президенті. 2009 ж. бері – Қазақ гуманитарлық-заң инновациялық университетінің директоры.

2 монография, 10 оқу құралы, 100 ден аса ғылыми мақала авторы.

Республика және аймақтың қоғамдық өміріне белсенді қатысады. 2004 жылдан бері - ҚР Президенті жанындағы әйелдер және отбасы-демография ісі саясаты Ұлттық комиссиясының мүшесі. 2006 жылдан бері – «Нұр Отан» ХДП мүшесі. 2007 жылы – «Нұр Отан» партиясының қоғамдық штабында заманауи сайлау технологиясын пайдалану жөніндегі кеңесші. 2008 жылдан бері – «Нұр Отан» партиясы Семей филиалының партия ұйымы саяси кеңесінің мүшесі. 1999-2005 және 2010 жж. Н.Назарбаевты Қазақстан Республикасының Президенттігіне сайлау жөніндегі қалалық және облыстық қоғамдық штабтардың саяси кеңесшісі. «Нұр Отан» ХДП Семей филиалы жанындағы ИПГ құрамында Президент Н.Назарбаевтың жыл сайынғы халыққа жолдауының негізгі ережелерін түсіндіруге қатысады. Облыс көлемінде қайырымдылық іс-шаралар ұйымдастырады: жетімдер, тұрмыс-жағдайы нашар және мүмкіндігі шектеулі балаларға қолдау көмегін береді.

«Шапағат» (2008 ж.), «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығы» (2011 ж.), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» медальдары (2015 ж.), Қазақстан Республикасы Президентінің алғыс хаты (2001 ж.), «ҚР ғылымының дамуына қосқан үлесі үшін » белгісімен марапатталды (2007 жг.). «Қазақстан әйелі   - 2010» республикалық тележобасының «Ұлағатты ұстаз» номинанты (3 наурыз 2010 ж.).

«Ғылым және білім» номинациясы бойынша «Ажар» Ұлттық сыйлығының иегері (2003 ж.). Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің Құрметті қызметкері (2004 ж.), РФ Саяси ғылымдар академиясының мүшесі (2007 ж. бері), ШҚО Тарбағатай ауданының Құрметті азаматы (2015 ж).

 

Ш. А. Құрманбаеваның ғылыми еңбектері

Научные труды Курманбаевой Ш. А.

Кітаптар – Книги

Құрманбаева, Ш. А. Қазақстандағы саяси жүйе трансформациясы барысында сайлау технологияларының дамуы [Мәтін] : саяси ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты / Ш. А. Құрманбаева. - Алматы, 2002. - 54 б.

Ш. А. Құрманбаеваның қатысуымен шыққан басылымдар

Издания, вышедшие при участии Курманбаевой Ш. А.

"Әуезов шығармашылығы және мәдениеттер диалогы" халықаралық ғылыми - практикалық конференциясының матариалдары [Мәтін] : 28-29 қыркүйек 2007 ж. 1-том / [жалпы ред. басқ. Ш. А. Құрманбаева ; ред. алқа: А. С. Еспенбетов ж. б.]; ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі ; Шығыс Қазақстан обл. әкімдігі; М. О. Әуезов атын. Семей ун-ті .- Семей, 2007. - Мәтіні қазақ, орыс және ағылш. тілд. . Библиогр. мақала соңында. - 355 б.

Демократия салтанаты [Мәтін] : 100 күннің хроникасы / құраст.: Е. Сыдықов, А. Еспенбетов, Ш. А. Құрманбаева. - Семей, 2011. - 468 б.

Ш. А. Құрманбаеваның мерзімді басылымдар мен жинақтардағы мақалалары

Публикации Курманбаевой Ш. А.в периодических изданиях и сборниках

Құрманбаева, Ш. А. Заңгерлерді даярлайтын оқу орны. [Мәтін] : [Семей қаласында ашылған Қазақ Мемлекеттік Заң университетінің филиалы туралы] / Ш. А. Құрманбаева // Семей таңы. - 1999. - 3-9 маусым. - Б. 8.

Құрманбаева, Ш. А. Әлемдік қолданыстағы сайлау жүйелері : қолайлы және осал тұстары [Мәтін] / Ш. А. Құрманбаева // Саясат (Политика). - 2002. - № 6. - Б. 70-72.

Құрманбаева, Ш. А. Әйел және қоғам [Мәтін] / Ш. А. Құрманбаева // Ақиқат. - 2004. - № 5. - Б. 74-76.

Құрманбаева, Ш. А. Мынау дүниеде жақсылық жасағаннан артық ештеңе жоқ [Мәтін] : [ректор, ғалым, қоғам қайраткерімен сұхбат] / Ш. А. Құрманбаева; сұхбаттасқан М. Иманғали // Дидар. - 2011. - 5 наурыз. - Б. 5.

***

Курманбаева, Ш. А. У государственного юридического конкурентов нет [Текст] : [беседа с директором Семипалатиского филиала Казах.ГЮУ] / Ш. А. Курманбаева // Голос народа. - 1999. - 3 марта. - С. 3.

Курманбаева, Ш. А. Отличительные черты, методы и технологии организации и проведения избирательных кампаний в республике Казахстан [Текст] / Ш. А. Курманбаева // Шәкәрiм атын. Семей мем. ун-тiнiң Хабаршысы = Вестник Семипалатинского гос. ун-та им.Шакарима. - 2000. - № 4. - С. 181-183.

Курманбаева, Ш. А. Специфика политических избирательных технологий на постсоветском пространстве [Текст] / Ш. А. Курманбаева // Шәкәрiм атын.Семей мем. ун-тiнiң Хабаршысы = Вестник Семипалатинского гос. ун-та им. Шакарима. - 2000. - № 4. - С. 183-186.

Курманбаева, Ш. А. Выборы и избирательные технологии в Кыргызстане [Текст] / Ш. А. Курманбаева // Оқыту технологиясының трансферi : қоғамдық ғылымдардың өзара шартты байланысы : халықаралық ғыл.-практ. семинар материалдарының жинағы = Сборник материалов Междунар. науч.-практ. семинара (18-22 июня 2001 г.) / гл. ред. Е. Б. Садыков. - Семипалатинск, 2001. - С. 88-94.

Курманбаева, Ш. А. Некоторые вопросы теории избирательных систем современности [Текст] / Ш. А. Курманбаева // Высшая школа Казахстана. - 2002. - № 3. - С. 203-210. - Библиогр.: 5 назв.

Курманбаева, Ш. А. О становлении избирательной системы в Республике Казахстан [Текст] / Ш. А. Курманбаева // Евразия. - 2002. - № 3. - С. 70-80.

Курманбаева, Ш. А. Отличительные черты современных выборов [Текст] / Ш. А. Курманбаева // Саясат. - 2002. - № 3-4. - С. 92-95.

Курманбаева, Ш. А. Женщины в системе общественной власти [Текст] / Ш. А. Курманбаева // ҚазҰУ хабаршысы. Философия сериясы. Саясаттану сериясы. Мәдениеттану сериясы. = Вестник КазНУ. Серия философия. Серия политология. Серия культурология. - 2004. - № 2. - С. 21-24. - Библиогр.: 12 назв.

Курманбаева, Ш. А. Конституция как основа политического консенсуса [Текст] / Ш. А. Курманбаева // ҚазҰУ хабаршысы. Саясаттану сериясы. Философия сериясы. Мәдениеттану сериясы. = Вестник КазНУ. Серия политология. Серия философиия. Серия культурология. - 2005. - № 2. - С. 59-61. - Библиогр.: 5 назв.

Курманбаева, Ш. А. Следуя традициям восточной мудрости [Текст] : о политической стабильности в Казахстане / Ш. А. Курманбаева // Казахстанская правда. - 2005. - 25 мая. - С. 2.

Курманбаева, Ш. А. Новый шаг на пути к процветанию [Текст] : [об университете "Семей" им. М. Ауэзова] / Ш. А. Курманбаева // Рудный Алтай. - 2007. - 12 июля. - С. 4.

Курманбаева, Ш. А. Штрихи к портрету современной женщины [Текст] / Ш. А. Курманбаева // Казахстанская правда. - 2008. - 8 марта. - С. 8.

Курманбаева, Ш. А. Женщина-лидер - это современно [Текст] : вопросы гендерного равенства / Ш. А. Курманбаева // Казахстанская правда. - 2010. - 20 августа. - С. 6.

Курманбаева, Ш. А. Знак равенства [Текст] : гендерные знания успешно внедряются в систему образования / Ш. А. Курманбаева // Литер. - 2011. - 18 февраля. - С. 4.

Курманбаева, Ш. А. Динамика развития терроризма и его современное состояние [Текст] / Ш. А. Курманбаева // ҚазҰУ хабаршысы. Философия сериясы. Саясаттану сериясы. Мәдениеттану сериясы. = Вестник КазНУ. Серия философия. Серия политология. Серия культурология. - 2013. - № 3. - С. 69-77.

Курманбаева, Ш. А. Ключевые ориентиры [Текст] : [о деятельности Казахского юридического инновационнного университета в рамках программы "Стратегия-2050"] / Ш. А. Курманбаева // Вести Семей. - 2013. - 8 января. - С. 2.

Курманбаева, Ш. А. Суверенному Казахстану - сильный военнообученный резерв [Текст] / Ш. А. Курманбаева // Айбын. - 2015. - № 1. - С. 25-28.

Авторлармен бірігіп шығарған мақалалары

Статьи, вышедшие в соавторстве

Құрманбаева, Ш. А. Дамудың дара жолы [Мәтін] = Ұстаздар қауымы Елбасы назарында : Қазақстан -2050 : Мәңгілік ел / Ш. А. Құрманбаева, Г. Құнафина // Семей таңы . - 2014. - 4 ақпан. - Б. 2.

Ш. А. Құрманбаева туралы әдебиеттер

Литература о Курманбаевой Ш. А.

Қазақстан Республикасында Кімнің Кім екені=Кто есть Кто=Who is Who 2004-2006 [Текст] : анықтамалық . Т. 2. - Алматы : Золотой теленок, 2006 – Курманбаева Шырын Асылхановна: с. 419.

Қазақстан ғылымы [Мәтін] : энциклопедия. Т. 2 : Қ-Я / бас ред. Б. Ө. Жақып. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2010. - Құрманбаева Шырын Асылханқызы: б. 110.

Қазақстан ғалымдары [Мәтін] : энциклопедиялық анықтамалық. Т. 2 : Қ-Я. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2013. - Құрманбаева Шырын Асылханқызы: б. 82-83.

Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. - Құрманбаева Шырын Асылханқызы: б. 486-487.

Түйебаев, М. Ұстаз, ғалым, қайраткер [Мәтін] : [Ш. А. Құрманбаева туралы] / М. Түйебаев // Дидар. - 2008. - 8 қараша. - Б. 6.

Маликов, К. Хрупкая, но сильная женщина [Текст] / К. Маликов // Рудный Алтай. - 2008. - 8 ноября. - С. 3.

 

Интернет-сілтемелер

Интернет-ссылки

 

http://www.kazguiu.kz/ru/o-rektore/

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31379315#pos=13;-86

http://alashainasy.kz/omir/shyiryin-asyilhankyizyi-kurmanbaeva-57168/

http://procella.ru/index.php?do=person&view=4926

https://kk.wikipedia.org/wiki/Құрманбаева_Шырын_Асылханқызы