Известные имена

Құлназаров А. К.

Kulnazarov AҚұлназаров Анатолий Қожекенұлы (1946 ж.) – педагогика ғылымдарының докторы, профессор.

1946 жылы 18 ақпанда Лениногорск (қазір Риддер қ.) туып-өскен. 1968 жылы Өскемен педагогикалық институтының спорт және денешынықтыру факультетін бітірген. Денешынықтыру мұғалімі, тренер, Шығыс Қазақстан облысы Балалар спорт мектебі директорының орынбасары қызметтерін атқарды. 1976-1993 жж. – Алматы қ. республикалық спорт мектеп-интернатының директоры, ҚазССР-і Ағарту ісі министрлігі басқармасының бастығы, ҚазССР-і Мемлекеттік спорт комитеті басқармасының бастығы. 1993-2000 жж. – Министрліктің жастар ісі, туризм және спорт жөніндегі бірінші орынбасары, Денсаулық сақтау, білім беру және спорт министрлігінің Спорт және денешынықтыру Комитетінің бастығы, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің кеңесшісі. 2000-2006 жж. - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Национальный научно-практический центр физической культуры» РГКП бас директоры. 2006 ж. шілдесінен бері Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі Спорт комитетінің басшысы.

2010 ж. «2011 ж. VII-ші қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқару кеңесі» президенті.

А. Қ. Құлназаров 260 тан аса ғылыми жұмыс - оқулықтар, монографиялардың авторы; мемлекеттік бағдарламалар тұжырымдамаларының авторы.

«Халықтар достығы» ордені (1988), Қазақстан Республикасының Құрмет грамотасы (1996), «Астана» (1999), «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 10 жыл» (2002), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005) медальдарымен марапатталған.

Ғылыми атағы: педагогика ғылымдарының докторы (1999, докторлық диссертациясы: «Услуги Республики Казахстан физической реализации организационно-педагогических принципов"; педагогика ғылымдарының Балтық Халықаралық Академиясының профессоры (2001), Еуропа спорт ғылымдарының академигі (2006); Петров ғылым және өнер академиясының мүшесі (Санкт-Петербург, 2003); Қазақстан Республикасы Ұлттық олимпиада комитетінің бірінші вице-президенті (2002); Қазақстан Футбол федерациясының атқару комитетінің мүшесі (2007); СССР спорт мастерінің кандидаты, Қазақ ССР-іне Еңбек сіңірген жаттықтырушы; Қазақ ССР-іне Еңбек сіңірген мұғалім; Еңбек ері.

 

А. Қ. Құлназаровтың ғылыми еңбектері

Научные труды А. К. Кульназарова

 

Кульназаров, А. К. Организационно-педагогические основы совершенствования физкультурного движения республики Казахстан [Текст] : автореферат дис. ... док. педагогических наук : 13.00.04 / А. К. Кульназаров; Санкт-Петербургская гос. академия физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. - Санкт-Петербург, 1999. - 73 с.

Кульназаров, А. К. Физическая культура. Методическое руководство [Текст]: для учителей 6 класса общеобразовательной школы / А. К. Кульназаров, С. Тайжанов. - Алматы: Атамұра, 2002.- 88 с.

Кульназаров, А.К.От Древней Эллады до Афин - 2004 [Текст]/ А.К. Кульназаров, О.Ш. Жолымбетов; Нац.науч.-практ.центр физ.культуры МОиН РК.- Алматы, 2004.- 304 с.

 

А. Қ. Құлназаровтың қатысуымен шыққан кітаптар

Книги, вышедшие при участии А. К. Кульназарова

 

Жолымбетов, Ө. Спорт атауларының қазақша-орысша түсіндірме сөздігі [Мәтін] / Ө. Жолымбетов, А. Құлназаров. - Алматы : Сөздік - Cловарь, 2008. - 560 б.

 

Мерзімді басылымдар мен жинақтардағы жарияланымдары

Публикации в периодических изданиях и сборниках

 

Кульназаров, А.К.Доклад первого заместителя министра по делам молодежи, туризма и спорта Республики Казахстан[Текст]: [по итогам выступления казахст. спортсменов на ХХVI Олимп. играх в Атланте и задачах по их подготовке к Олимп. играм 2000г. в Сиднее] / А. К. Кульназаров // Казахстан спортивный.- 1996.- 24 декабря. - С. 2.

Кульназаров, А. К. На здоровье народа раскошелиться надо, ибо это забота всех и каждого[Текст] : [беседа с зам. пред. ком. по туризму и спорту РК] / А. К. Кульназаров // Комсомольскаяправда. - 1998.- 9 апреля. - С. 4.

Кульназаров, А. К. Статус приоритета получил отечественный и международный туризм в Казахстане[Текст] : [выступление на междун. семинаре туроператоров / А.К. Кульназаров// Спорт.- 1998.- 6 октября.- С.1.

Кульназаров, А.К.Вторая школьная: после двадцати лет забвения [Текст]: беседа с ген. дир. Нац. научно-практического центра физ, культуры Министерства образования и науки РК / А. К. Кульназаров // Спорт.- 2004.- 17 августа.- С. 4-5.

Кульназаров, А. К. Стремление в будущее[Текст] : 5 лет со дня основания первого Нац. научно-практического центра физич. культуры РК / А. К. Кульназаров // Sport KS.- 2005. - 4 октября.- С. 2.

Кульназаров, А. К. Наша цель - провести Азиаду 2011 года на высоком уровне [Текст] / А. К. Кульназаров // Казахстанская правда.- 2010. - 21 мая.- С.18.

Кульназаров, А.К.Время отсчета и масштабной подготовки[Текст]: Казахстан намерен провести Азиаду-2011 на самом высоком уровне / А. К. Кульназаров // Казахстанская правда.- 2010.- 4 августа.- С.1,3.

Кульназаров, А.К.Роль креативности в процессе физического воспитания учащейся молодежи[Текст]/ А. К. Кульназаров// Дене тәрбиесiнiң жаршысы = Вестник физической культуры.- 2012. - № 1. - С. 5-7.

Кульназаров, А.К.Становление и развитие физической культуры в вузах как учебного предмета и научного направления [Текст]/ А. К. Кульназаров// Дене тәрбиесiнiң жаршысы = Вестник физической культуры.- 2014.- № 3.- С. 31-40.

 

Өмірі мен ғылыми шығармашылығы туралы әдебиеттер

Литература о жизни и деятельности

 

Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы. - 2014. - Құлназаров Анатөлі Қожакенұлы: б. 482.  

 

Интернет - сілтемелер

Интернет - ссылки

 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30178320#pos=1;-173

http://sportprim.region.kz/213

http://search.rsl.ru/ru/record/01000070821

http://www.automan.kz/382590-anatolijj-kulnazarov-v-nashejj-sbornojj-vse.html