Известные имена

Зулхаров Г.

Зулхаров Габит  журналист, краевед, исследователь наследия М. АуэзоваЗулхаров Габит (1937 г.) – журналист, краевед, исследователь наследия М. Ауэзова.

 Родился 23 октября в 1937 г. в колхозе «Қызыл жетек» Жарминского района Семипалатинской области (ныне Восточно-Казахстанской области). В 1964 г. окончил КазГУ (ныне КазНУ). Зулхаров Г. трудовую деятельность начал в 1957 г. в газете «За коммунистический труд» Шарского района (ныне Жарминский район), затем возглавлял районное радиовещание. В 1966-1968 гг. Работал главным редактором областного Семипалатинского радио, в 1968-1974 гг. - ответсвенным редактором в газете «Алға» («Вперед») Аягозского района, в 1975-1988 гг. – главным научным сотрудником Аягозского отделения в государственном архиве г. Семея, в 1989-1995 гг. – руководителем отдела в газете «Аягөз жаңалықтары» («Аягозские новости»).  

Автор документальных произведений «Қарақол асыл тұқымды қой совхозы» (1974), «Әлем әні» (1984), «Аңыздар, Асулар, Адамдар» (2006); более 100 статей о ссыльных поляках революцернера-демократах А. Янушкевиче, Г. Зелинском, Б. Залесском, С. Гроссе. Также его перу принадлежат многочисленные статьи о казахско-полякских отношениях, об известных личностях, об истории и культуре Семипалатиснкого края. Перевел на казахский язык путевые записки польского революционера А. Янушкевича «Дневники и письма» («Қазақ даласындағы сапардың жазбалары», 2003). Последние 30 лет трудился над изучением и пропаганде жизни и творчества Мухтара Ауэзова. По его инициативе были опубликованы на 6 языках мира более 200 статей о художественных произведениях и документальных путевых очерках М. Ауэзова. 

Зулхаров Г. ныне пенсионер, живет в г. Аягуз. Продолжает заниматься творческой деятельностью. 

Член Союза журналистов СССР и Казахстана.  

 Ғ. Зұлхаровтың шығармалары

Произведения Г. Зулхарова

Зұлхаров, Ғ. Әлем әні [Мәтін] : «Интернационал» гимні туралы тарихи-документті очерк / Ғ. Зұлхаров ; ред. Ү. Уайдин . - Алматы : Өнер, 1984. - 112 б.

Зұлхаров, Ғ. Аңыздар. Асулар. Адамдар [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров. - Өскемен, 2006. - 204 б.

Зұлхаров, Ғ. Әуезов және Аягөз [Текст] / Ғ. Зұлхаров. - Семей : Зияткер, 2017. - 115 б.

Зұлхаров, Ғабит.Үш хат = Три письма = Three letters / Ғ. Зұлхаров. - Семей : Zhardem, 2019. - 108 б.

Мерзімді басылымдардағы мақалалар

Статьи в периодических изданиях

1997 - 1999

Зұлхаров, Ғ. Әріптікі емес, Көкбайдікі [Мәтін] : ["Қандыжап" дастаны К. Жанатаевтікі екені расталып отыр] / Ғ. Зұлхаров // Қазақ әдебиеті. - 1997. – 2 желтоқсан. - Б. 6.

Зұлхаров, Ғ. Алыстан жазылған сол бір хат [Мәтін] : [жазушы М. Әуезовтың 100 жылдығына] / Ғ. Зұлхаров // Егемен Қазақстан. - 1997. - 8 мамыр.

Зұлхаров, Ғ. Бізге қай Барақ жақын [Мәтін] : [тарихи тұлғалар Көкжарлы Барақ пен Барақ Солтабайұлы жайында] / Ғ. Зұлхаров // Дидар. - 1998. - 24 шілде.

Зұлхаров, Ғ. Ш. Уалихановтың Аякөзде болуы [Мәтін] : [1856 жылғы әскери экспедициямен және 1864 жылы Аякөз өңірінде екі рет болғандығы жайында] / Ғ. Зұлхаров // Дидар. - 1998. - 17 қараша.

Зұлхаров, Ғ. "Қандыжап"- Көкбайдың дастаны. [Мәтін] : [1996 жылы Аякөзде шыққан Ә. Тәңірбергенұлының "Ұрпақпен үндесу" атты кітабындағы "Абылайхан- Қандыжап" дастаны жайында] / Ғ. Зұлхаров // Үш анық. - 1999. - мамыр.

Зұлхаров, Ғ. Янушкевич   тамсана жазған біз білмейтін ақын Жазық [Мәтін] : [Қазақтың ақын қызы Жазық туралы] / Ғ. Зұлхаров // Түркістан. - 1999. - 4-10 тамыз. - Б. 3.

2000 - 2009

Зұлхаров, Ғ. "Қазақты ат үстінде тану керек" [Мәтін] : [поляк суретшісі Бронислав Залесскийдің туғанына 180 жыл ] / Ғ. Зұлхаров // Дидар. - 2000. - 17 қазан. - Б. 4.

Зұлхаров, Ғ. Алыста қалған сол жылдар [Мәтін] : [шығыс щеңбері тас жолының 60 жылдығы қарсаңында] / Ғ. Зұлхаров // Дидар. - 2000. - 22 қаңтар.

Зұлхаров, Ғ. Кемеңгердің бір хаты [Мәтін] : [М. Әуезовтың соңғы хаты ] / Ғ. Зұлхаров // Дидар. - 2000. - 8 сәуір.

Зұлхаров, Ғ. Ғасыр ғибраттары [Мәтін] : [екі ғасыр тоғысында жаңа мың жылдық қарсаңында Қазақстанның өткен тарихына үңілу ] / Ғ. Зұлхаров // Дидар. - 2001. - 1 қаңтар. - Б. 2.

Зұлхаров, Ғ. Аягөзге келген хат [Мәтін] : [Ф. М. Достоевскийдің туғанына 180 жыл толуына орай, Аягөзге ақынның хат жазу себебі туралы] / Ғ. Зұлхаров // Дидар. - 2001. - 25 тамыз. - Б. 4.

Зұлхаров, Ғ. Бәрекелді, қазақтар жасай беріңдер! [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Дидар. - 2002. - 2 наурыз. - Б. 6.

Зұлхаров, Ғ. Жүрісім, тұрысымның бәрі абайша ... [Мәтін] : [Абайдың ақын шәкірті Көкбай Жанатайұлы туралы] / Ғ. Зұлхаров // Семей таңы. - 2002. - № 49. - Б. 10.

Зұлхаров, Ғ. Жасампаз жыр - жаухар жәдігер [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Семей таңы. - 2007. - 8 наурыз. - Б. 4.

Зұлхаров, Ғ. Әуезов Аягөзде болғанда [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Дидар. - 2008. - 26 ақпан. - Б. 3.

Зұлхаров, Ғ. Кемеңгердің бір хаты [Мәтін] : [Мұхтар Әуезовтың хаты жайында] / Ғ. Зұлхаров // Қазақ әдебиеті. - 2009. - 20 наурыз. - Б. 10.

Зұлхаров, Ғ. Жасампаз жыр - жауһар жәдігер [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Ертіс өңірі. - 2009. - 13 мамыр. - Б. 13.

Зұлхаров, Ғ. "Еңілік - Кебектегі" Еспембет кім? [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Түркістан. - 2009. - 28 мамыр (№ 21). - Б. 7.

Зұлхаров, Ғ. Жасампаз жыр - жауһар жәдігер [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Түркістан. - 2009. - 2 шілде. - Б. 16.

Зұлхаров, Ғ. Зерделі Зелинский [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Ертіс өңірі. - 2009. - 4 қараша. - Б. 10.

Зұлхаров, Ғ. Аягөзге Достоевскийден келген хат [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Аудан тынысы. - 2009. - 27 қараша. - Б. 3.

2010 - ...

Зұлхаров, Ғ. Жасаймын бір қолғабыс [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Түркістан. - 2010. - 28 қазан (№ 43). - Б. 6, 7.

Зұлхаров, Ғ. Зелинский және оның «Қазақ», «Даласы» [Мәтін] / Ғ.Зұлхаров // Түркістан. - 2010. - 8 сәуір (№ 14). – Б. 1, 9.

Зұлхаров, Ғ. Қазағым-қандасымда еркелеттім [Мәтін] : [жазушы Т. Жомартбаевтың шығармашылығы туралы] / Ғ. Зұлхаров // Ертіс өңірі. - 2010. - 24 наурыз. - Б. 12-13.

Зұлхаров, Ғ. Аягөзге Достоевскийден келген хат [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Түркістан. - 2010. - 16 қыркүйек. - Б. 7.

Зұлхаров, Ғ . Жауһар жәдігерімізге айналған мәңгілік махаббат жыры [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Дидар. - 2010. - 15 қазан. - Б. 7.

Зұлхаров, Ғ. Жасаймын бір қолғабыс [Мәтін] : тарихшы-этнограф Құрбанғали Халидтің «Тауарих Хамса» кітабының шыққанына 100 жыл / Ғ. Зұлхаров // Түркістан. - 2010. - Б. 6-7.

Зұлхаров, Ғ. Шоқанның ізі қалған Аякөзде [Мәтін] : [Шоқан Уәлихановтың Аякөз өңірінде болған сапары жайлы ] / Ғ. Зұлхаров // Ертіс өңірі. - 2011. - 1 желтоқсан. - Б. 13.

Зұлхаров, Ғ. Құнары мол құнды еңбек [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Семей таңы. - 2011. - 2 ақпан. - Б. 10; 16 ақпан. - Б. 3.

Зұлхаров, Ғ. Әуезов және Аягөз [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Егемен Қазақстан. - 2011. - 26 шілде (№ 317/324). - Б. 5.

Зұлхаров, Ғ. Аякөзге Достоевскийден келген хат / Ғ. Зұлхаров //ЕгеменҚазақстан. - 2012. - 26 тамыз.

Зұлхаров, Ғ. Қалың колхозшы қолының қимылы («Шығыс сақинасы» атты тас жолның салынғанына 70 жыл [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Ертіс өңір. - 2012. - 18 қаңтар. - Б. 10-11.

Зұлхаров, Ғ. Салқынбелдегі соқтығыс немесе бұдан 100 жыл бұрын болған оқысоқиға [Мәтін] : [болыс сайлауы кезінде болған қақтығы туралы] / Ғ. Зұлхаров // Мөлдір сана. - 2012. - 19 наурыз. - Б. 13.

Зұлхаров, Ғ. Кемеңгердің кейіпкерлері [Мәтін] : [М. Әуезов очерктерінің кейіпкерлерімен кездесу] / Ғ. Зұлхаров // Жұлдыз. - 1986. - № 5. - Б. 188-192.

Зұлхаров, Ғ. Жер аударылушының жазбалары [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Түркістан. - 2012. - 12 қаңтар (№ 2). – Б. 10.

Зұлхаров, Ғ. Қазағым -қандасымды еркелеттім [Мәтін] : алғашқы қазақ романдарының бірі – «Қыз көреліктің» жарық көргеніне 100 жыл / Ғ. Зұлхаров // Семей таңы. - 2013. - 15 қаңтар. - Б. 6.

Зұлхаров, Ғ. Шоқан Аягөзге қанша рет келген? [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Дидар. - 2013. - 17 мамыр. - Б. 12.

Зұлхаров, Ғ. Шоқанның Аягөзде ізі қалған [Мәтін] : [Ш. Уәлихановтың Аягөз өңіріне сапары туралы] / Ғ. Зұлхаров // Қазақ әдебиеті. - 2013. - 7 маусым. - Б. 10.

Зұлхаров, Ғ. Жетелі жер аударушының жазбалары немесе Адольф Янушкевичтің «Қазақ даласына сапар туралы жазбалар» кітабы туралы сыр [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Ақиқат. - Алматы, 2013. - № 7. - Б. 92-95.

Зұлхаров, Ғ. Шоқан күнделігі шерткен сыр [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Егемен Қазақстан. - 2014. - 9 қаңтар. - Б. 6.

Зұлхаров, Ғ. Әуезов Аягөзде болғанда [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Абай. - 2014. - № 1. - Б. 84-92.

Зұлхаров, Ғ. Қазақты ат үстінде тану керек [Мәтін] : (жер аударылушы, поляк революционері Бронислав Залесскийдің «Қазақ даласының тіршілігі» атты суретті альбом кітабының жарық көргеніне 150 жыл) / Ғ. Зұлхаров // Мөлдір сана. - 2014. - 1 желтоқсан. - Б. 9.

Зұлхаров, Ғ. «Тауарих Хамса» және Құрбанғали халид. [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Жұлдыз. - 2015. - № 1. - Б. 133-140.

Зұлхаров, Ғ. Зерделі Зелинский [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Ақиқат . - 2014. - № 9. - Б. 108-111.

Зұлхаров, Ғ. Ақынның ұлылығын генерал-губернатор да мойындаған [Мәтін] : [ұлы Абай өмірінен] / Ғ. Зұлхаров // Дидар. - 2015. - 26 маусым; 2 шілде. - Б. 21.

Зұлхаров, Ғ. Қазақты ат үстінде тану керек [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Түркістан. - 2015. - 4 маусым. - Б. 9.

Зұлхаров, Ғ. Тінту [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Егемен Қазақстан. - 2015. - 12 тамыз. - Б. 6.

Зұлхаров, Ғ. Ақынды генерал да жақтаған [Мәтін] : Абайға қатысты көптеген деректер мұрағаттарда әлі күнге қорғаусыз жатқаны өкінішті / Ғ. Зұлхаров // Түркістан. - 2015. - 20 тамыз. - Б. 9.

Зұлхаров, Ғ. Елді дүрліктірген екі хат [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Абай. - 2015. - № 4. - Б. 65-73.

Зұлхаров, Ғ. Мұхаңның хаты [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Жұлдыз. - 2017. - № 9.- Б. 97-106.

Зұлхаров, Ғабит. Хан Барақ. Сұлтан Барақ. Батыр Барақ. [Мәтін] / Ғ. Зұлхаров // Семей таңы. - 2019. - 15 қараша.- Б.7.

Зұлхаров Ғ. Янушкевич тамсана жазған біз білмейтін ақын Жазық [Мәтін] : [Саяхатшы Янушкевичтің қазақ даласынан Жазық атты жыршы қызды іздеп, кездесуі жайында] / Ғ. Зұлхаров // Түркістан. - 2019. - 25 шілде.- Б.6.

Зұлхаров, Ғабит. Тінту [Мәтін] : Абай - 175 / Ғ. Зұлхаров // Ана тілі. - 2020. - 9-15 шілде.- Б.7.

Ғ. Зұлхаров туралыәдебиет

Литература о Г. Зулхарове

Кітаптар-Книги

Жанболатұлы, М.Тобықты - Шыңғыстау шежіресі [Мәтін] : Т. 2 / М. Жанболатұлы. - Алматы, 2004. – Ғабит Зұлхаров: б.276.

Аягөз [Мәтін] : Шығыс Қазақстан облысы. Аягөз ауданының энциклопедиясы,Т. 1. - Аламаты, 2010. - Зұлхаров Ғабит: б. 259.

Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. - 848 б. – Зұлхаров Ғабит: б. 371.

Мақалалар-Статьи

Қасенханов, Қ. Қаламгер [Мәтін] : [журналист жерлесіміз Ғ. Зұлхаров 60 жаста] / Қ. Қасенханов, Қ. Исалин // Семей таңы. - 1997. - 20 қараша.

Тілеубердіұлы, Т. Ғибратты Ғаба, зерделі Зұлқаров [Мәтін] / Т. Тілеубердіұлы // Дидар. - 2017. - 25 қараша.- Б. 6.

Тілеубердіұлы, Т. Ғибратты Ғаба [Мәтін] / Т. Тілеубердіұлы // Егемен Қазақстан. - 2018. - 14 наурыз. - Б. 10.

Есембаев Ғ. Өңір шежірешісі [Мәтін] : [Қарт журналист, жазушы, шежіреші Ғ. Зұлхаров туралы] / Ғ. Есембаев // Ертіс өңірі. - 2018. - 23 мамыр.- Б.13.