Известные имена

Нилибаев А.

nilibaevНилибаев Аубакир (Абубакир) Дастанулы (1928- 2014) - поэт, переводчик.

Нилибаев Аубакир Дастанулы родился 20 апреля 1928 г. в с. Жана Турмыс Зайсанского района Восточно-Казахстанской области (ВКО)

Окончил Зайсанское педагогическое училище, филологический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (Казахский национальный университет им. аль-Фараби).

Трудовую деятельность начал в качестве учителя, затем продолжил как заместитель директора по воспитательной работе и директора школы.

С 1959 г. работал в Зайсанской районной газете «Достық», Алматинской «Жетісу», республиканской «Қазақ әдебиеті», был руководителем редакций вышеназванных газет, состоял советником в секции казахского фольклора при Союзе писателей Казахстана.

А. Нилибаев - автор таких поэтических сборников, как «Таңғы тыныс» (1967), «Болашақ осылай басталған» (1970), «Ақмарал» (1970), «Жыр жалау» (1972), «Қоңыр жел» (1973), «Алаулаған армандар» (1974), «Көңіл көзі» (1976), «Аққу-қаздар» (1977), «Іңкәр жүрек» (1978), «Күнім менің» (1980), «Жер жүрегі» (1984), «Жиһан жиһазы» (1987), «Асыл адам» (1989), «Мың сөз» (2001). В издательстве «Советский писатель» в 1985 г. выходит в свет его поэтический сборник на русском языке в переводе Е. Рейна «Звезды степи».

Он перевел на казахский язык «Прометей Прикованный» Эсхила, знаменитый индийский эпос «Махабхарата», «Гитанджали» Рабиндраната Тагора и многих других. Стал первым среди казахских писателей-переводчиков, кто удостоился награды пакистанской Академии Икбалы за перевод на казахский избранных стихов национального поэта Пакистана Мухаммада Икбалы (1877-1938).

Умер 7 марта 2014 г. в Алматы. 

Ә. Нілібаевтың шығармалары

Произведения А. Нилибаева

Кітаптар

Книги

 Нiлiбаев, Ә. Асыл адам [Мәтін] / Ә. Нілібаев. - Алматы: Жазушы, 1989. - 120 б.

***

Нилибаев, АЗвезды степи : стихи [Текст] / А. Нилибаев; авториз. пер. с каз. Е. Рейна; [Худож. А. Р. Косолапов]. - М. : Сов. писатель, 1984. - 88 с. 

***

Нiлiбаев, Ә. Таңғы тыныс [Мәтін]: Өлеңдер. - Алматы: Жазушы, 1967. - 312 б.

Нiлiбаев, Ә.Жылан мен ақмарал [Мәтін] / Ә. Нілібаев. - Алматы: Жазушы, 1970.- 110 б.

Нiлiбаев, Ә.Алаулаған арманадар  [Мәтін] / Ә. Нілібаев. - Алматы: Жазушы, 1974.- 96 б.

Нілібаев, Ә. Аққу-қыздар [Мәтін] / Ә. Нілібаев.- Алматы: Жалын, 1977. - 60 б

Нiлiбаев, Ә. Жер жүрегi [Мәтін] / Ә. Нілібаев.- Алматы: Жазушы, 1984. - 96 б.

Нiлiбаев, Ә. Жихан жихазы [Мәтін] / Ә. Нілібаев. - Алматы: Жалын, 1987. - 88 бет

Нiлiбаев, Ә. Асыл адам [Мәтін] / Ә. Нілібаев. - Алматы: Жазушы, 1989. - 120 бет

 

Ә. Нілібаевтың мерзімді басылым беттеріндегі мақалалары

Публикации А. Нилибаева в периодической печати

Нiлiбаев, Ә. Әттеңшiркiн, бүкiлдүниетатулықтаннұралса [Мәтін] : Өлең  / Ә. Нілібаев // Жұлдыз. - 1964. - N 8. - Б. 102.

Нiлiбаев, Ә. Әубәкiровтер әулетi. [Мәтін]: - Алматы: Қайнар, 1965.- 62 бет

Нiлiбаев, Ә. Менiң ойым[Мәтін]:  Өлең // Лениншiл жас.- 1965.- 11 июль

Нiлiбаев, Ә. Сұрақтар [Мәтін]: Өлең  / Ә. Нілібаев // Жұлдыз.- 1965.- N 12.- 62-68 б.

Нiлiбаев, Ә. Бар бақыттың иесiмiн [Мәтін]: Өлең // Соц. Қазақстан.- 1970.- 13 янв.

Нiлiбаев, Ә. Сөнбейдi шамы [Мәтін]: Өлең // Жұлдыз.- 1970.- N 4.- 45 б.

Нiлiбаев, Ә.Жер; Аспан; Аққу [Мәтін]:  Өлеңдер // Қазақ әдебиетi.- 1970.- 31 июль

Нiлiбаев, Ә. Табысу [Мәтін]:  Әңгiме // Қазақ әдебиетi.- 1970.- 11 дек.

Нiлiбаев, Ә. Хафиз бен Абай [Мәтін]:  Өлең // Қазақ әдебиетi. - 1971.-21 май

Нiлiбаев, Ә. Бұлбұл [Мәтін]: Новелла // Қазақ әдебиетi.- 1971.- 27 авг.

Нiлiбаев, Ә. Бақыт биiгiнде [Мәтін]:  [Қазақ ССР-iнiң А.С.Пушкин атынд. мемл.көпшiлiк кiтапханасының бас кiтапханашысы Ә.Түркебаева туралы] // Қазақ әдебиетi.- 1972.- 3 март.

Нiлiбаев, Ә. Балтықтың жағалауын жағаладым [Мәтін]: [Абай шығармалары латыш тiлiнде] // Қазақ әдебиетi.- 1973.-19 янв.

Нiлiбаев, Ә.Сапар саздары [Мәтін]:  // Семей таңы.- 1977.-16 июль

Нiлiбаев, Ә. Ақын.Ғалым.Азамат [Мәтін]: [Зерттеушiғалым,ақын С.Сейiтовтың шығармалары туралы] // Қазақстан мұғалiмi.- 1977.- 18 нояб.

Нiлiбаев, Ә. Махамбет пен Петефи [Мәтін]: Өлең: М.Өтемiсұлына арналған // Нiлiбаев, Ә.Iңкәр жүрек: Таңдамалы.- Алматы, 1978.- 59-60 б.

Нiлiбаев, Ә. Жихан жихазы. [Мәтін]: - Алматы: Жалын, 1987.- 88 бет

Нiлiбаев, Ә. Жетпiстiң жотасына желiп шығып [Мәтін]: [С.Сейiтовтың шығармалары туралы."Жаз", Студент сөзi, Қыз бен жiгiт жолықты т.б] // Жұлдыз.- 1987. - N 11.-199-200 б.

Нiлiбаев, Ә. Әрiп пен Сара [Мәтін]: новелла: Ақын Сара туралы // Октябрь туы.- 1990.- 12,13,14 сәуiр.

Нiлiбаев, Ә. Фабрикант қазақтар // Парасат.- 1994.- N 3.- Б.6.

Нiлiбаев, Ә. Абай дана: Өлең / ӘнiӘ.Бейсеуовтыкi // Парасат.- 1995. - N8.- Б. 11.

Нiлiбаев, Ә. Қазақ қолөнерiнiң энциклопедиясы [Мәтін]: [Ә.Марғұланның "Қазақтың халықтық қолөнерi" атты үш томдық еңбегi туралы] // Парасат.- 1995.- N 4.- Б.10-11.

Нiлiбаев, Ә. Тағдыр мен Талант [Мәтін] : Үндiстанның Халықаралық "Падма Шри" сыйлығының лауреаты, ақын - аудармашымен сұхбат / Әңг. Д. Байтұрсынұлы // Әдебиет айдыны. - 2005. - 1 желтоқсан. - Б. 8-9.

Нiлiбаев, Ә. Қажығұмар [Мәтін] : Дастан / Ә. Нілібаев// Әдебиет айдыны. - 2006. - 9 ақпан. - Б. 5.

Нiлiбаев, Ә. "Әлемдегi ең үлкен эпосты 20 жыл бойына бастыра алмадым" [Мәтін]: Үндiстанның Халықар. "Падма Шри" сыйлығының лауреаты, ақын-ауд. әңгiме / Әңг. Қ. Бәкiр // Жас Қазақ үнi. - 2007. - 2 - 8 ақпан.  - Б. 7.

Нілібаев, Ә. Юнус Емре [Мәтін] : Дастан / Ә. Нілібаев  // Қазақстан - ZAMAN . - 2007. - 27 шілде. - Б. 8.

Нiлiбаев, Ә. Қазақ ақындарының өлеңдерiне мүлдем көңiлiм толмайды  [Мәтін]  / әңг. Ш.Жылқыбаева // Қазақстан - ZAMAN. - 2008. - 4 желтоқсан. - Б. 12.

Нілібаев, Ә. Менің этикам [Мәтін] : көне қытай этикасы / Ә. Нілібаев // Жұлдыз. - 2009. - № 5. -  Б. 201 - 207.

Нiлiбаев, Ә. Неге асығыс әрi атүстi шығарылған? [Мәтін]: [«Зайсан» атты кітап –альбом туралы]   / Ә. Нілібаев // Жас Алаш. - 2009. - 17 наурыз. - Б. 5.

Нілібаев, Ә. Қос қағида [Мәтін] : таным / Ә. Нілібаев // Жұлдыз. - 2009. -  наурыз. – Б. 175-183.

Нiлiбаев, Ә. "Ицзиндi" оқығанда [Мәтін] :  [Көне қытай этикасын оқып толғанудан туған өлең]  / Ә. Нілібаев // Жұлдыз. - 2009. - № 5. - Б. 206.

Нiлiбаев Ә. Тәжiмаһал: Махаббат дастаны [Мәтін] / Ә. Нілібаев// Қазақ әдебиетi. - 2009. - 24 - 30

шiлде. - Б. 8.

Нiлiбаев, Ә. "Махабхаратаны" 20 жыл аудардым [Мәтін] / әңг. Ж.Молдахметұлы // Айқын. - 2009. - 8 желтоқсан. - Б. 5.

Нiлiбаев, Ә. "Поэзиямыз артта қалып барады" [Мәтін] / әңг. Е. Бақаш // ALASH. - 2010. - № 6. - Б. 12 - 14.

Нілібаев, Ә. Үнді әдебиеті мен философиясы [Мәтін] / Ә. Нілібаев // Әлем әдебиеті. - 2011. - №1. - Б. 138 - 152.

Нілібаев, Ә. Таңғажайып Тагор [Мәтін] / Ә. Нілібаев // Әлем әдебиеті. - 2011. - №1.- Б.153 - 166.

Нілібаев, Ә. Темперамент [Мәтін] / Ә. Нілібаев // Таң-Шолпан. - 2013. - №4, 5, 6

Нiлiбаев, Ә. Шарайна: әңгiме [Мәтін] / Ә. Нілібаев // Жұлдыз.- 2013. - № 5. - 178 - 190 б.

Ә. Нілібаевтың өмірі мен шығармашылығы туралы әдебиеттер

Литература о жизни и творчестве Нилибаева А. Д.

Әбішев Е. Үндістан елшісінің сапары [Мәтін] / Әбішев Е. // Дидар. - 2008. - 12 тамыз.- Б.1.

Елубай, О. Жазушы Ә. Нілібаев 400 кітапты сыйға тартыпты. [Мәтін] / О. Елубай  // Дидар. - 2016. - 30 шілде.- Б. 16.

***