Известные имена

Габдуллин С.

Габдуллин (Габдуллаулы) Серик  поэт, журналистГабдуллин (Габдуллаулы) Серик (1937-2014) – поэт, журналист.

Родился 17 августа в 1937 г. в с. Чимкура Уланского района Восточно-Казахстанской области. После окончания средней школы работал в колхозе им. Джамбула, заведовал сельским клубом (1959). В 1966 г. окончил факультет казахского языка и литературы КазГУ им. С. М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби). С. Габдуллаулы начал трудовую деятельность в редакции восточно-казахстанской областной газеты «Коммунизм туы» (ныне «Дидар»), где проработал более 30 лет. С 1991 по 1995 гг. – председатель областного общества «Қазақ тiлi». С 1995 по 2014 гг. был заместителем секретаря областного отделения Союза писателей Казахстана. В 1994 г. Серик Габдуллин создал школу молодых поэтов «Шабыт». Сегодня выпускники этой школы известны по всей республике. Долгое время он проработал главным редактором литературного, культурно-общественного журнала «Ақ Ертіс» (г. Усть-Каменогорск).

В 1975 г. вышел первый сборник стихов «Көктем лебi» («Дыхание весны»). Широкому кругу любителей поэзии известны его книги: «Бұқтырма сарыны» («Бухтарминские напевы») (1978); «Көктем-көкөрім шағым» (1982), «Ақ босаға» (1991), «Жылдардан жеткенжаңғырық» (1995), «Сөйле, менің жүрегім» (1998), «Алтай асу» (2003), «Ұланғайыр» (2003), сборник избранных произведений (2007). В 2007 г., в юбилейный год поэта, вышла новая книга стихотворений «Седой тулпар». Это первое издание на русском языке в переводах восточно-казахстанских поэтов, среди которых М. Чистяков, М. Немцев, Л. Медведева, В. Шустер и др.

С. Габдуллин - «Почетный журналист Казахстана», Почетный гражданин г. Усть-Каменогорска.

Скончался 22 января в 2014 г.

С. Ғабдуллаұлы шығармалары

Произведения Габдуллаулы С.

Кітаптар - Книги

Ғабдуллаұлы, С. Таңдамалы шығармалар жинағы [Текст] : 2 томдық  / С. Ғабдуллаұлы; редактор С. Байхонов. - Алматы : ҚазАқпарат, 2007.

Ғабдуллин С. Сөйле, менің жүрегім [Мәтін] : өлеңдер мен балладалар / С. Ғабдуллин. - Семей : Б. ж., 1998. - 131 б.

Ғабдуллаұлы, С. Алтай асу [Мәтін] : өлеңдер мен толғаулар / С. Ғабдуллаұлы  - Алматы : ҚазАқпарат, 2002. - 140 б.

Ғабдуллаұлы, С. Ұланғайыр [Мәтін] : өлеңдер мен толғаулар / С. Ғабдуллаұлы. - Өскемен : Медиа-Альянс, 2003. - 356 б.

Ғабдуллаұлы, С. Сәлемдеме [Мәтін] : [өлеңдер] / С. Ғабдуллаұлы. - Өскемен : Шығыс Ақпарат, 2012. - 250 б.

Ғабдуллаұлы, С. Қас қағым [Мәтін] : өлеңдер / С. Ғабдуллаұлы; Шығыс Қазақстан облыстық әкімдігі. - Астана : Фолиант, 2013. - 344 б. - (Алтай-Ертіс кітапханасы).

Ғабдуллин, С. Табиғи талант тарланы [Мәтін] / С. Ғабдуллин // Нұрбаев А. Шығармалары : айтыстар, поэмалар, проза. арнаулар, естеліктер. - Алматы : Орхон баспа үйі, 2019. Т. 2.- Б.204-208.

Ғабдуллин, С. Ақ алғысым Ақтанға [Мәтін] : өлең / С. Ғабдуллин // Нұрбаев А. Шығармалары : айтыстар, поэмалар, проза. арнаулар, естеліктер. - Алматы : Орхон баспа үйі, 2019. Т. 2.- Б. 208-210.

***

Габдуллин, С. Седой тулпар [Текст] : стихотворения : перевод с казахского. - Усть-Каменогорск, 2006. – 112 с.

Габдуллаулы, С. Я легкой жизни не искал [Текст] : поэтические переводы с казахского / С. Габдуллаулы. - Усть-Каменогорск : Шығыс-Полиграф, 2012. - 174 с.

 

С. Ғабдуллаұлы мерзімді басылымдар мен жинақтардағы жарияланымдары 

Публикации С. Габдуллаулы в периодических изданиях и сборниках

1960-1970

Ғабдуллин, С. Ескерткіш орнатты ол ерлігімен [Мәтін] : [Совет Одағының батыры Т. Тоқтаровқа арналған бет] / C. Ғабдуллин // Коммунизм туы. - 1967. - 8 февраль. - Б. 4.

Ғабдуллин, С. Толқында туғандар [Мәтін] : очерк / С. Ғабдуллин // Коммунизм туы. - 1971. - 27 ноябрь. - Б. 4. - Күршім ауданы балықшылар бригадирі З. Бардосов туралы.

Ғабдуллин, С. Майлықожа мұрасы [Мәтін] / С. Ғабдуллин // Коммунизм туы . - 1972. - 26 сентябрь.- Б. 4.

Ғабдуллин,  С. Адам ұрпағымен көрікті [Мәтін] : [Зайсан өңірінде халық театрының негізін қалаушылардың бірі - Сапаровтар отбасы туралы] / С. Ғабдуллин  // Коммунизм туы. - 1976. - 12 май. – Б. 4.

1990-1999

Ғабдуллин, С. Серке сезім сөгіліп көбесінен [Мәтін] / С. Ғабдуллин // Дидар. - 1992. - 15 қыркүйек.

Ғабдуллин ,С. Кеңесхан досыма [Мәтін] : [жазушы К. Закеновке арналған өлең] / С. Ғабдуллин // Дидар. - 1994. - 2 тамыз. - Б. 4.

Ғабдуллин, С. Ұрпаққа үнім жете ме... [Мәтін] : [өлең] / С. Ғабдуллин  // Дидар. - 1995. - 17 қаңтар. - Б. 4.

Ғабдуллин, С. Қасым ағаға [Мәтін] : [Қ. Қайсеновке арналған өлең] / С. Ғабдуллин // Дидар. - 1995. - 7 мамыр. - Б. 4.

Ғабдуллин, С. Тірлігінің дәніндей төгіпті өлең [Мәтін] : [Абайға арналған өлең] / С. Ғабдуллин // Дидар. - 1995. - 5 тамыз. - Б. 4.

Ғабдуллин, С. Мешіт - имандылық ұясы [Мәтін] / С. Ғабдуллин // Дидар. - 1995. - 17 қазан. - Б. 4.

Ғабдуллин, С. Қасиетімізді қадір тұтайық [Мәтін] : [Өскемен мешіті хақында] /С. Ғабдуллин // Дидар. - 1996. - 20 шілде. - Б. 4.

Ғабдуллин, С. Тұлғасы тұтас Алтайым [Мәтін] : [О. Бөкейге арналған жыр жолдарынан] / С. Ғабдуллин // Дидар. - 1996. - 28 қыркүйек. - Б. 4.

Ғабдуллин, С. Тамырда бұлқынады түрік қаным [Мәтін] : [өлең] / С. Ғабдуллин // Дидар. - 1996. - 5 желтоқсан. - Б. 4.

Ғабдуллин, С. Сыңғырлаттым сезімнің сырғалы үнің [Мәтін] : [өлең] / С. Ғабдуллин // Дидар. - 1997. -  20 мамыр. - Б. 4.

Ғабдуллин, С. Ұлағатты ұл-қыздар [Мәтін] / С. Ғабдуллин // Дидар. - 1997. -  12 маусым. - Б. 4.

Ғабдуллин, С. Қазақ барда Мұхтар бар [Мәтін] : [өлең] / С. Ғабдуллин // Дидар. - 1997. – 8 шілде. - Б. 4.

Ғабдуллин, С. Қағып тұрмын алпысымның қақпасын [Мәтін] : [жыр-толғау] / С. Ғабдуллин // Дидар. - 1997. - 12 тамыз. - Б. 4.

Ғабдуллин, С. Ауылым- әнім едің [Мәтін] : [өлең] / С. Ғабдуллин // Дидар. - 1997. - 20 желтоқсан. - Б. 4.

Ғабдуллин, С. Адам туралы ақиқат (Бес таған) [Мәтін] / С. Ғабдуллин // Дидар. - 1998. - 24 наурыз. - Б. 4.

Ғабдуллин, С. Ертегідей ерліктер [Мәтін] : [поэмадан үзінді] / С. Ғабдуллин // Дидар. - 1998. - 18 сәуір. - Б. 4.

Ғабдуллин, С. Таңдау сенен, халайық [Мәтін] : [өлең] / С. Ғабдуллин // Дидар. - 1998. - 11 желтоқсан. - Б. 4.

Ғабдуллин, С. Шартарапқа шашырайды шабытым [Мәтін] : [жыр жолдарынан] / С. Ғабдуллин // Дидар. - 1999. - 16 наурыз. - Б. 4.

Ғабдуллин, С. Балдырған баладан данышпан данаға дейін [Мәтін] : [Тәуелсіздік күніне байланысты ой толғау ] / С. Ғабдуллин // Дидар. - 1999. – 14 желтоқсан. - Б. 4.

2000-2009

Ғабдуллин, С. Армысың, үшінші мыңжылдық [Мәтін] : [өлен] / С. Ғабдуллин // Дидар. - 2000. – 1 қаңтар. - Б. 1.

Ғабдуллаұлы, С. Ақиқатты айтар жалғыз жыр ғана [Мәтін] : топтама / С. Ғабдуллаұлы // Күміс күйме = Явь и сны : Қазақстандағы жаңа поэзия = Новая поэзия Казахстана. - Алматы : Комплекс, 2001. - Б. 49-58.

Ғабдуллаұлы, С. Салған ізі өшпейді [Мәтін] : [Есет Әукебаевтың 80 жасқа толуына] / С. Ғабдуллаұлы / Дидар. - 2001. - 25 желтоқсан. - Б. 4.

Ғабдуллаұлы, С. Елге тыныш өмір, тыңайған көңіл қажет [Мәтін] : [саяси көзқарас] / С. Ғабдуллаұлы // Дидар. - 2002. - 26 ақпан. - Б. 2. - Дидар газетінде жарияланған Уәлихан Тоқпатаевтың "Ханын сыйлаған халықпыз немесе қазіргі демократия жайлы ой толғам" атты мақаласына пікір.

Ғабдуллин, С. Мерғалиға [Мәтін] : [М. Ибраевқа арналған өлең] / С. Ғабдуллин // Үш анық. - 2002. - № 27-28. - Б. 7.

Ғабдуллин, С. Кемеңгерім [Мәтін] : тілші-ғалым, түкітанушы, профессор Сәрсен Аманжоловқа / С. Ғабдуллин // Дидар. - 4 қазан. -  2003. - Б. 2.

Ғабдуллин, С. "Қоңыр қоржын" қалтасы [Мәтін] / С. Ғабдуллин // Дидар. - 2005. -  7 маусым. - Б. 4.

Ғабдуллаұлы, С. Айтыстың алтын арқауы [Мәтін] : айтыскер  Қалихан Алтынбаев жайлы қанағат сөз / С. Ғабдуллаұлы  // Дидар. - 2006. - 16 желтоқсан. - Б. 6.

Ғабдуллаұлы, С. Қоңырау даусыңды іздеп жүрмін, Ораз... [Электрондық ресурс] : [әнші Ораз Кәкеев туралы] / С. Ғабдуллаұлы // Мәдениет жаршысы = Вестник культуры. - 2007. - № 5. - Б. 6-7.

Ғабдуллаұлы, С. Өзекті өмір өлшемі [Мәтін] / С. Ғабдуллаұлы // Дидар. - 2007. - 29 тамыз. - Б. 2.

Алтын тамыр[Мәтін] : Шығыс Қазақстан қаламгерлерінің кітапханасы = Библиотека литературы Восточного Казахстана. 2-ші кітап : С. Ғабдуллаұлы. Х. Балшабеков. Ғ. Байбатыров. К. Ерқасов. - Алматы : ҚазАқпарат, 2008. - Серік Ғабдуллаұлы: б. 3-86.

Ғабдуллаұлы  С. Қош келдің, наурыз! [Мәтін] / С. Ғабдуллаұлы // Ақ Ертіс=Иртыш. - 2008. -  № 2. - Б. 3.

Ғабдуллаұлы, С. Аңсадым құшағынды [Мәтін] : [өлең] / С. Ғабдуллаұлы // Мәдениет жаршысы = Вестник культуры. - 2009. - № 1.- Б. 43.

Тасқараұлы, А. Өлең сәулесі [Мәтін] : [С. Ғабдуллаұлының шығармашылығы] / А. Тасқараұлы // Мәдениет жаршысы = Вестник культуры. - 2009. - № 4. - Б. 23.

Ғабдуллаұлы, С. Шабытты шақтың шалқары [Мәтін] : ["Шабыт" ақындар мектебіне 15 жыл] / С. Ғабдуллаұлы // Мәдениет жаршысы = Вестник культуры. - 2009. - № 11. - Б. 18-19.

Ғабдуллаұлы, С. Қызғанамын [Мәтін] : [өлең] / С. Ғабдуллаұлы // Мәдениет жаршысы = Вестник культуры. - 2009. - № 11. - Б. 42.

 2010-2011

Ғабдуллаұлы, С. Тірлік еріктірмейді, заман зеріктірмейді... [Мәтін] : [өлең] / С. Ғабдуллаұлы // Дидар. - 2010. - 18 тамыз. - Б. 5.

Ғабдуллин, С. Үңілсең жүрек түбіне [Мәтін] : [өлең] / С. Ғабдуллин // Жұлдыз. - 2010. - № 8. - Б. 37-39.

Ғабдуллаұлы, С. Түрік тегім, қан-тамырда ағылған [Мәтін] : өлеңдер / С. Ғабдуллаұлы // Ақ Ертіс. - 2011. - № 2. - Б. 58-69.

Ғабдуллаұлы, С. Төлеубай Байжұмаұлы. "Елін қорғаған Ерасыл-Қабанбай" [Мәтін] : [Т. Байжұмаұлының жаңа кітабы жарық көрді] / С. Ғабдуллаұлы // Мәдениет жаршысы = Вестник культуры. - 2011. - № 5. - Б. 44.

***

Габдуллин, С. Тамыр [Текст] : поэма / С. Габдуллин // Рудный Алтай. - 1989. - 8 декабря. -  С. 4.

Габдуллин, С. Стихи / С. Габдуллин // Рудный Алтай. - 1997. - 21 августа. -  С. 4.

Габдулин, С. Поэзия [Текст] / С. Габдулин // Ақ Ертіс = Иртыш. - 2003. - № 1. -  С. 64-67.

Габдуллин, С. Седой тулпар [Текст] : из книги стихов / С. Габдуллин // Ақ Ертіс = Иртыш. - 2006. - № 4. -  С. 77-80.

Габдуллин, С. Стихи [Текст] / С. Габдуллин // Звено Алтая : история и современность. - Усть-Каменогорск : Либриус, 2011. - С. 50-55.

Габдуллин, С. Качество созревает на медленном огне, или Как сделать нашу культуру узнаваемой [Текст] / С. Габдуллин // Казахстанская правда. - 2013. - 15 марта. -  С. 24.

 С. Ғабдуллаұлының қатысуымен шыққан басылымдар мен жарияланымдар

 Издания и публикации, вышедшие при участии С. Габдуллаулы

Қауырсын қанат [Мәтін] : поэзия антологиясы / редактор С. Ғабдуллаұлы . - Өскемен : Шығыс-Полиграф, 2009. - 170 б. – «Шабыт» ақындар мектебіне -  15 жыл.

Медеуханұлы, Ә. Ақынның ажалы [Мәтін] : Шәкәрім қажы өмірінің соңғы күндерін баян ететін үш көріністі драмалық қойылым / Ә. Медеуханұлы; құрастырған С. Ғабдуллаұлы // Ақ Ертіс. - 2011. - № 1. - Б. 21-41.

С. Ғабдуллаұлы өмірі мен шығармашылығы туралы әдебиеттер –

Литература о жизни и творчестве Габдуллаулы С.

Қазақ әдебиеті [Мәтін] : энциклопедиялық - анықтамалық. - Алматы : Аруна, 2005. -Ғабдуллаұлы Серік. -Б. 146-147.

Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. - Ғабдуллаұлы Серік. -Б. 308.

Құмарбекұлы, М. Өтті жылдар атой салып, ту ұстап... [Мәтін] : [ақын С. Ғабдуллиннің 60 жылдық мерейтойына орай] / М. Құмарбекұлы // Дидар. - 1997. - 16 тамыз. – Б. 4.

Қаңтарбаев, Ә. Ақын жүрек келеді көшеменен [Мәтін] : [С. Ғабдуллиннің "Сөйле менің жүрегім" атты кітабы жайында] / Ә. Қаңтарбаев. // Дидар. - 1998. - 21 наурыз. – Б. 4.

Сарсенбайқызы, Ғ. Туған елдің құрметі [Мәтін] / Ғ. Сарсенбайқызы // Дидар. - 2004. -  5 маусым. - Б. 6. - Ғабдуллин  С. (ол туралы).

Ахметқалиев, А. Серік Ғабдуллаұлы шығармашылығы туралы [Мәтін] / А. Ахметқалиев // Мәдениет жаршысы = Вестник культуры. - 2010. - № 8.- Б. 39-42.

Қасым, А. Оттыққа деген құмарлығы керемет [Мәтін] : [ақын С. Ғабдуллиннің хоббиі туралы] / А. Қасым  // Дидар. - 2011. - 8 маусым. - Б. 5.

Молдағалиева, М. "Шәкірттерім - мақтанышым!" [Мәтін] : [ақын Серік Ғабдуллаұлының мерей тойы] / М. Молдағалиева // Өскемен. - 2012. - 20 қыркүйек. - Б.18.

Зиятханұлы, Қ. Өмірі өлеңмен өрілген жыр оғланы еді [Мәтін] : [ақын С. Ғабдуллинді еске алу кеші өтті] / Қ. Зиятханұлы  // Алдаспан. - 2015. - 26 ақпан. - Б. 12.

Дүргінбайұлы, Қ. Ақындық-үйретуді, ақыл айтуды қаламайтын өнер [Мәтін] / Қ. Дүргінбайұлы; сұхбат : Қ. Зиятханұлы  // Алдаспан. - 2015. - 23 қараша. - Б. 14. - Ғабдуллин С. (ол туралы).

Ақылбекқызы, А. "Серік Ғабдуллин оқулары" қаламызда алғаш рет өтті. [Мәтін] / А. Ақылбекқызы // Алдаспан. - 2016. - 11 ақпан. - Б. 12.

Кенжехан, М. Шығыстың шайыры сексенге толды [Мәтін] : [Шығыстың шайыры атанған марқұм Серік Ғабдоллаұлының туғанына 80 жыл.] / М. Кенжехан // Дидар. - 2017. - 18 ақпан.- Б.20.

Уалханова, Р. Серік ақынның туғанына 80 жыл [Мәтін] / Р. Уалханова // Дидар. - 2017. - 17 тамыз.- Б.26

Қалиғожин, С. Таланты тасқын, талабы асқар тау еді [Мәтін]: [Серік Ғабдуллин туралы] / С. Қалиғожин // Дидар. - 2017. - 17 тамыз.- Б.26

Жеңісұлы, О. Қыраным аға [Мәтін] : [Серік Ғабдуллин туралы] / О. Жеңісұлы // Дидар. - 2017. - 17 тамыз.- Б.26

Уалханова, Р. Қас қағым [Мәтін] : Серік Ғабдуллаұлының 80 жылдығына орай мақала / Р. Уалханова // Ұлан таңы. - 2017. - 18 тамыз.- Б.4

Қалибек, Т. Ақындар жырын арнады [Мәтін] : [Ақын С. Ғабдуллиннің 80 жылдығына арналған жыр мүшайрасы өтті.] / Т. Қалибек // Дидар. - 2017. - 31 қазан.- Б.4.

Жангозин, Ж. Ұлан есімі - ұлағат бесігі. Обетованная земля Уланская [Мәтін] / Ж. Жангозин. - Астана: Дом печати, 2018. - 338 с.

Қасымов, А. Жол үстіндемін [Мәтін] : ғұмырнама / А. Қасымов. - Өскемен: Шығыс Полиграф, 2020. - 356 б.

Байхонов, С. Үш қоңыр [Мәтін] : [Серік Ғабдуллин туралы] / С. Байхонов // Дидар. - 2021. - 14 қазан.- Б.14.; 28 қазан.- Б.18.

Ғали -Асқар А. Жүрегі жыр деп соққан жан еді [Мәтін] : [Серік Ғабдуллин туралы] / А. Ғали -Асқар // Дидар. - 2021. - 23 желтоқсан.- Б.8.

 ***

Литература Казахстана : энциклопедический справочник. – Алматы: Аруна, 2010. - Габдуллаулы Серик. - С. 129.

Сердце отдыха не знает [Текст] : [о Габдуллине  С.] // Рудный Алтай. - 2002. -  17 августа. - С. 7.

Деев, В. Песни, озаряющие степь [Текст] [о книге стихов С. Габдуллина "Седой тулпар"] / В. Деев // Рудный Алтай. - 2007. -  15 марта. - С. 6.

Поэзия, вдохновляющая на свершения [Текст] : [C. Габдуллаулы – 70 лет]// Рудный Алтай. - 2007. -  16 августа. -  С. 6.

Пуссеп, Г. Мир любви Серика Габдуллина [Текст] / Г. Пуссеп // Рудный Алтай. - 2007. -  29 августа. -  С. 15.

Каир, К. Где пестуют поэтов [Текст] : [о школе молодых поэтов "Шабыт"] / К. Каир // Рудный Алтай. - 2009. - 30 ноября. - С. 3. – Габдуллин С. (о нем).

Абдеева, Я. Я шагнул в новый век [Текст] : [о Габдуллине С.] / Я. Абдеева // Мәдениет жаршысы =Вестник культуры. - 2009. - № 11. -  С. 26.

Абдеева, Я. "Коль поэт, говори!" [Текст]: [о Габдуллине С.] / Я. Абдеева // Семь дней. - 2009. - 3 декабря. - С. 5.

Коксегенова, А. Служенье муз не терпит суеты [Текст] : [о школе юных поэтов "Шабыт"] / А. Коксегенова // Рудный Алтай. - 2012. - 4 февраля. -  С. 6. – Габдуллин С. (о нем).