Известные имена

Турсынбаев Б.

Турсынбаев БаделТурсынбаев Бадел (1905-1967 гг.) - писатель, педагог.

Родился в селе Батпакты Булак Курчумского района Восточно-Казахстанской области. Работал секретарем сельского Совета, учителем начальных классов, в редакции семипалатинской областной газеты «Екпенди», директором и учителем Байсеркенской средней школы в Алматинской области.

В 1957 году заочно окончил Казахский педагогический институт имени Абая. Заслуженный учитель Казахской ССР. Более 30 лет своего творчества посвятил детской литературе. Бадел Турсынбаев – автор поэмы «Базар батыр» (1942 г.), сборника стихов «Веселое детство» (1955 г.), сборника рассказов «Лисица и пастух» (1959 г.), «Что дороже» (1961 г.), повести «Парень из нашего аула» (1962 г.), «Сельский учитель» и др.

Б. Тұрсынбаевтың шығармашылығы

Произведения Б. Турсынбаева

Кітаптар –Книги

 Тұрсынбаев, Бәделқожа. Өмірлік достар  [Мәтін] :  повесть, әңгімелер / Б. Тұрсынбаев. - Алматы : Жазушы, 1966. - 104 б.

Қажыбаева Д. К. Қазақ балалар әдебиеті [Мәтін] : [Оқулықта балалар әдебиетінің өсіп-өркендеуіне үлес қосқан ақын-жазушылар шығармашылығы қамтылған]/ Д. К. Қажыбаева. - Астана : Арман-ПВ, 2011. – Тұрсынбаев Б.: б.41.

Б. Тұрсынбаевтың мерзімді басылым беттеріндегі мақалалары

Статьи Б. Турсынбаева  на страницах периодической печати

Тұрсынбаев Б. Капитан Зангин [Мәтін] : [Ұлы Отан соғысына қатысушы күршімдік капитан Зангинге арнау.] / Б. Тұрсынбаев // Социалистік еңбек. - 1958. - 7 ноябрь.- Б.3-4.

Тұрсынбаев Б. Капитан Зангин [Мәтін] : [Арнау] / Тұрсынбаев Б. // Социалистік еңбек. - 1958. -  7 ноябрь.- Б.3-4; ; Коммунистік еңбек. - 1966.;  3 март.- Б.3-4

Тұрсынбаев Б. Алтайым [Мәтін] / Тұрсынбаев Б. // Коммунистік еңбек. - 1966. -  2 август.- Б.3

Тұрсынбаев, Бәделқожа. Мектеп [Мәтін] : [Жерлесіміз, күршімдік жазушы Б. Тұрсынбаевтың  "Ауыл мұғалімі" деректі повесінен үзінді.] / Б. Тұрсынбаев // Коммунистік еңбек. - 1966. - 4 август.- б.2.; 6 август.- б.4.; 9 август.- б.4.; 13 август.- б.3.; 16 август.- б.3.

Б. Тұрсынбаевтың шығармашылығы туралы

О творчестве Б. Турсынбаева

 Кітаптар-Книги

Балалар бағының бағбандары [Мәтін] : анықтамалық. - Алматы : Балалар әдебиеті, 2008. - 300 б.

Байбатыров Ғ. Шығыс Қазақстан ақындары [Мәтін] : Көркем әдебиетті насихаттайтын лекторларға көмекші құрал / Байбатыров Ғ. - Өскемен : Б.ж., 1981. - 22 б.

Қазақстанның көркем әдебиеті [Мәтін] / құраст. Е. Айтбаев . – Алматы.- 1958. Б.120.

Қазақстан жазушыларыХХ ғасыр [Мәтін] : анықтамалық. - Алматы : Ана тілі, 2004. – Тұрсынбаев Б.: б.312-313.

Қазақстан жазушылары [Мәтін] : анықтамалық / жауапты ред. Б. Шаханұлы. - Алматы : Ан-Арыс, 2009. – Тұрсынбаев Б. б. :397.

Литература Казахстана. Энциклопедический справочник.- Алматы, ТОО «Аруна LTD», 2010. – с.482.

Шығыс Қазақстаноблысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014.-Тұрсынбаев Б.:б.759.

 Мақалалар-Статьи

Сәдуақасов, М. Жазушы жайлы бірер сөз [Мәтін] : [балалар жазушысы Б. Тұрсынбаев туралы] /М.  Сәдуақасов // Коммунистік еңбек. - 1966. -  2 август.- Б.3

Әміренов, Х. Балаларға бар ғұмырын арнаған [Мәтін] : [жерлес жазушы Бәдел Тұрсынбаевтың туғанына 90 жыл] / Х. Әміренов., Т.Ахметжан// Дидар. - 1995. - 10 маусым.- Б. 3.

Әміренов, Х. Балаларға бар ғұмырын арнаған [Мәтін] : [жазушы Б.Тұрсынбаевтың туғанына 90 жыл] / Х. Әміренов., Т. Ахметжан// Қазақ әдебиеті. - 1995. - №17 қазан (N26).- Б.15

Тұрар, Қ. Ақынға құрмет [Мәтін] : [Күршім ауданында  жазушы Б.Тұрсынбаевтың 90 жылдық мүшелтойы өткізілді] / Қ. Тұрар // Дидар. - 1995. - 18 қараша.- Б.3.

Рахметолдақызы, Ш. Ұстаз-жазушы есімі ұмытылмақ емес [Мәтін] : [жерлес жазушы Б.Тұрсынбай ұлы туралы] / Ш. Рахметолдақызы// Дидар. - 1996. - 18 қаңтар.- Б.2.

Балта, Ә. Жақсыда жаттық жоқ [Мәтін] : [жазушы Б. Тұрсынбаев туралы] / Ә.Балта // Дидар. - 2005. -  18 қазан.- Б.4.