Известные имена

Кайырбеков А.

Kayirbekov AКайырбеков Адильгазы (1955 г.) - журналист, ученый-филолог, общественный деятель.

Родился в селе Жантикей Тарбагатайского района ВКО области. Окончил КазГУ, защитил кандидатскую диссертацию. В разные годы работал сотрудником литературно-мемориального музея С.Муканова, редактором казахской телередакции «Жастар», корреспондентом, затем заведующим отделом «Жас алаш», первым заместителем главного редактора газеты «Шалкар». С 2000 года - директор литературно-мемориального музейного комплекса С. Муканова и Г. Мусрепова.

Награжден грамотой Верховного Совета Казахстана 1987 году. Лауреат поэтических конкурсов, Международной литературной премии «Алаш» (1999г.). Член Союза писателей РК.

 

 

Ә. Қайырбековтың кітаптары

 

КнигиА. Кайырбекова    

 

 

Поэзия

 

 

Қайырбеков, Ә. Шер шертер [Мәтін] : жыр кітабы / Ә. Қайырбеков. - Алматы : Ана тілі, 1998. - 224 б.

 

Қайырбеков, Ә. Бөртостаған [Мәтін] : жыр кітабы / Ә. Қайырбеков. - Алматы : Жазушы, 2005. - 192 б.

 

Қайырбеков, Ә. Сұлутал [Мәтін] : жыр кітабы / Ә. Қайырбеков. - Астана : Астана полиграфия, 2009. - 160 б.

 

Қайырбеков, Ә. Жандауа [Мәтін] : жыр кітабы / Ә. Қайырбекова. - Алматы : TST company, 2013. - 480 б.

 

Қайырбеков, Ә. Он томдық шығармалар жинағы [Мәтін] : балладалар, толғаулар, өлеңдер. - Алматы : TST company, 2014. - 352 б.

 

 

Ғылыми басылымдары – Научные издания

 

 

Қайырбеков, Ә. Саға [Мәтін] : эссе, әдеби сын-зерттеу, ой-толғам / Ә. Қайырбеков. - Астана : Фолиант, 2003. - 296 б.

 

Қайырбеков, Ә. Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ поэзиясы: ізденістер, проблемалар (1991-2001 ж.ж.) [Мәтін] : филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты / Ә. Қайырбеков. - Алматы,  2004. - 28 б.

 

Қайырбеков, Ә. Ардакүрең [Мәтін] : эссе, әдеби сын -зерттеу, сыр-сұхбат, ой-толғам / Ә. Қайырбеков. - Алматы : Дәуір, 2008. - 480 б.

 

Қайырбеков, Ә. Тәуелсіздік және қазақ поэзиясы [Мәтін] : зерттеу кітабы / Ә. Қайырбекова. - Алматы : TST company, 2011. - 216 б.

 

Қайырбеков, Ә. Тұлғалар тағылымы [Мәтін] : эсселер, ғылыми-зерттеу мақалалар, ой-толғам, сыр-сұхбат / Ә. Қайырбеков. - Алматы : Айғаным, 2014. - 286 б.

 

 

Ә. Қайырбековтың қатысуымен шыққан кітаптар

 

Книги, вышедшие при участии Ә. Кайырбекова

 

 

 

Мүсірепов, Ғ.  Таңдамалы шығармалары [Мәтін] / Ғ. Мүсірепов; құраст. Ә. Қайырбеков. - Алматы : ҚазАқпарат, 2012. - 112 б.

 

 

Мерзімді басылымдар мен жинақтардағы жарияланымдары

 

Публикации в периодических изданиях и сборниках

 

 

Мақалалар – Статьи

 

 

Қайырбеков, Ә. Ғабит көп - Ғабең жалғыз [Мәтін] : [жазушы Ғ. Мүсірепов туралы естелік-әңгіме] / Ә. Қайырбеков // Қазақ әдебиеті. - 2012. - 13 сәуір.- Б. 4.

 

Қайырбеков, Ә. Қайырымдылық қағидасы [Мәтін] : немесе қоғам қайраткері, Парламент Мәжілісінің депутаты Нұртай Сабильянов туралы ой-толғам / Ә. Қайырбеков // Егемен Қазақстан. - 2012. - 1 маусым. - Б. 9.

 

Қайырбеков, Ә. Мұражай қорындағы киімдерге қарап-ақ Ғабеңнің өте сәнді киінгенін байқауға болады [Мәтін] / Ә. Қайырбеков // Аңыз адам. - 2012. - № 18. -  Б. 45-46.

 

 

Өлеңдер – Стихи

 

 

Қайырбеков, Ә. Жұрт ұйқыда жатқанда жауған жаңбыр... [Мәтін] : өлең / Ә. Қайырбеков // Жалын. - 1996. - № 11-12. - Б. 45-49.

 

Қайырбеков, Ә. Науырызға ғашық қаңтармын [Мәтін] / Ә. Қайырбеков // Жас алаш. - 2003. -  7 қаңтар. - Б.5.

 

Қайырбеков, Ә. Балалық шақтан бір белгі [Текст] : өлең / Ә. Қайырбеков // Жұлдыз. - 2007. - № 10. - Б. 3-9.

 

Қайырбеков, Ә. "... Сексен түсті бояуы, Сезім осы сұрапыл!" : Жетпей тұр ғой; Көңіл; Есіңде ме келте көктем; Көлге құлаған көлеңкелер;  Сұрапыл [Мәтін] : өлеңдер / Ә. Қайырбеков // Егемен Қазақстан. - 2013. - 8 ақпан. - Б. 7. 

 

Қайырбеков, Ә. Өлеңдер [Мәтін] / Ә. Қайырбеков // Таң-Шолпан. - Алматы, 2013. - № 1. -  Б. 49-59.

 

Қайырбеков, Ә. Өлеңдер [Мәтін] / Ә. Қайырбеков // Жыр маржаны : он томдық қазақ поэзиясының антологиясы. Т. 7. - Алматы : Мереке, 2014. - Б. 107-116.

 

 

Ә. Қайырбеков туралы әдебиеттер

 

Литература о Кайырбекове А.

 

 

Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] :  энциклопедия. - Алматы: «Қазақ энциклопедиясы». - 2014. - Қайырбеков Әділғазы: б. 430-431.

 

Жыр маржаны [Мәтін] : он томдық қазақ поэзиясының антологиясы. Т. 7. - Алматы : Мереке, 2014. -Әділғазы Қайырбеков: б 106. 

 

Кенжеханұлы, М. Ақын алпыс жылдығын Алтайда атап өтті [Мәтін] : [А. С. Пушкин атындағы кітапханада ақын Ә. Қайырбековпен кездесу өтті] / М. Кенжеханұлы  // Дидар. - 2015. - 1 маусым. - Б. 5.