Известные имена

Есімдер

Взять ипотеку в банке. Хочу взять ипотеку без первоначального взноса. Какую лучше взять ипотеку. С чего начать изучение языка objective c. Новый язык программирования objective c учить. Язык objective c с нуля. Как зарабатывать в интернете. Учимся заработать на сайте много. Как создать сайт для заработка. Видео самоделки трактора. Самоделки трактора своими руками чертежи. Мини трактора видео самоделки.
Кредит наличными без справок. Как получить наличный кредит быстро. Выгодный кредит наличными. Какой автомобиль лучше. Какие лучшие марки автомобилей. Когда лучше покупать автомобиль. Как установить linux с нуля. Правильная настройка linux. Учимся как запустить linux. Теплый пол своими руками. Быстрый монтаж теплого пола своими руками. Отопление теплый пол своими руками. Где скачать модули Joomla. Бесплатные модули joomla скачать. Самые популярные модули для CMS Joomla.

Алексеенко А. Н.

 Алексеенко А. Н.

Алексеенко Александр Николаевич (1956 ж.) - демограф-ғалым, педагог-ағартушы, тарих ғылымдарының докторы, профессор.

ШҚО, Өскемен қаласында дүниеге келген. Өскемен педагогикалық институтын (ӨПИ - қазіргі ШҚМУ) аяқтап,  әскери борышын өтеген соң, мәдени-ағарту училищесінде қоғамдық ғылымдар оқытушысы, ӨПИ КОКП тарих кафедрасында қызмет атқарған. ҚазССР Ғылым Академиясында (Алматы) кандидаттық диссертация, кейін докторлық диссертация қорғаған. Қазақстанның тарихи демографиясының негізін қалаушылардың  бірі, әкесі - Николай Владимирович Алексеенконың мұрасын жалғастырушы. А.Н. Алексеенко – демографиялық лабораторияның бастамашысы, кейін оның меңгерушісі болған, республикааралық және ішкі көші-қон мәселелері, сондай-ақ тұрғындардың ұлттық құрамы жөнінде маман. Қазақстандағы 1930-1933 жж. ашаршылық құрбандарын санаудың соны әдістемесін жасаушы. 

Өскемен қаласындағы 2001 жылғы демография бойынша Халықаралық жазғы мектепті ұйымдастырушы әрі директорларының бірі (Прагадағы Карлов университетінен Т. Кучеромен бірлескен). А. Н. Алексеенконың қатысуымен әрі жетекшілігімен Сорос-Қазақстан қорының қолдауымен Қазақстанда демография жөнінде оқытушылар мен Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Моңғолияның жас ғалымдарына үш халықаралық жазғы университет ұйымдастырылған. 1990 ж. соңынан Өскемен қаласында А. Н. Алексеенко мен оның пікірлестерінің бастамасымен ШҚО ҚХА қолдауымен облыстық Достық үйі жанында «Қазақстан мен оған шекаралас аймақтардағы этнодемографиялық үдерістер» дәстүрлі конференциясы өткізіледі. Нәтижесінде Өскемен «Қазақстанның демографиялық ғылым астанасы»  статусына ие болды. Конференция нәтижесі бойынша ғылыми жинақтар жарияланады. Сонымен бірге, А. Н. Алексеенко РҒА-ның Өркениеттік және өңірлік зерттеулерінің Барнауыл филиалына жетекшілік етеді. А.Н. Алексеенко көптеген демограф маман әзірлеген. 2000 жылы ШҚМУ-да «Социология және демография» мамандығы ашылды. Бірнеше магистрант пен аспирант демографиялық ғылым мектебінен диссертация қорғаған. 2005 жылдан А.Н. Алексеенко – Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ-дың философия және әлеуметтік-саяси теория (қазіргі Қазақстан тарихы және құқық кафедрасы) кафедрасының профессоры.

 

А. Н. Алексеенконың кітаптары

Книги Алексеенко А. Н.

 

Алексеенко, А. Н. Сельское население Казахстана в условиях совершенствования социализма (1959-1985 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук / А. Н. Алексеенко; Усть-Каменогорскийпед. ин-т; науч. рук. Т.Б. Балакаев. - Усть-Каменогорск, 1987.- 184 с.

Алексеенко, А. Н. Население Казахстана 1920-1990 гг. [Текст] / А. Н. Алексеенко;НАН РК, Ин-т истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова, Вост.-Казахст. ин-т усовершенствования учителей.- Алматы : Ғылым, 1993.- 125 с.

Алексеенко, А. Н. Народы Восточного Казахстана [Текст] / А. Н. Алексеенко. - Усть-Каменогорск, 1994. - 52 с.

Алексеенко, А.Н. Сельское население Казахстана. 1920-1990 гг. [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук / А. Н. Алексеенко; НАН РК. - Алматы, 1994. - 59 с.

 

А. Н. Алексеенконың қатысуымен шыққан басылымдар

Издания, вышедшие при участии Алексеенко А. Н.

 

Алексеенко, А. Н. Этносы Казахстана: историко-демографический справочник [Текст] / А.Н. Алексеенко, Н.В. Алексеенко, М.К. Козыбаев и др. - Астана :Елорда, 2001. - 168 с.

Алексеенко, Н. В. Демографические кризисы в Казахстане. ХХ век [Текст] / Н. В. Алексеенко, А. Н. Алексеенко. - Усть-Каменогорск : Медиа-Альянс, 2007. - 96 с.

Алексеенко, Н.В. Население Казахстана за 100 лет (1897-1997 г.г.) [Текст] / Н. В. Алексеенко, А. Н. Алексеенко. - Усть-Каменогорск : Полиграфия, 1999 . - 156 с., табл.

Алексеенко, Н. В. История Восточного Казахстана в документах и материалах / Н. В. Алексеенко, А. Н. Алексеенко; Малая ассамблея народов Вост. Каз.; ВКГТУ. - Усть-Каменогорск : Медиа-Альянс, 2006 - Ч. 1 : С древнейших времен до 1917 г. - 156 с.

Этносы Казахстана [Текст] : историко-демографический справочник / А.Н. Алексеенко [и др.]. - Астана :Елорда, 2001. - 168 с.

Немецкое население Казахстана в конце XIX-XX вв. : по материалам всеобщих переписей населения 1897-1999 гг. : Сб. / ВК Нем.культурный центр; сост. А. Бургарт; конс. А. Н. Алексеенко. - Усть-Каменогорск : Изд-во Универс.сервис.агенство, 2002. - 227 с.

Этносы Казахстана [Текст] : историко-демографический справочник / А.Н. Алексеенко [и др.]. - Астана :Елорда, 2001. - 168 с.

 

А. Н. Алексеенконың мерзімдібасылымдар мен жинақтардағымақалалары

Публикации Алексеенко А. Н. в периодических изданиях и сборниках

 

Алексеенко, А. Н. Этнодемографические процессы и эмиграция из суверенного Казахстана: причины и перспективы[Текст] / А. Н. Алексеенко // Современные этнополитические процессы и миграционная ситуация в Центральной Азии / под ред. Г.С. Витковской. - М., 1998. - С.96 -112.

Алексеенко, А.Н. Миграционные и этнодемографические процессы в советский период [Текст] / А. Н. Алексеенко, Н. Э. Масанов// История Казахстана: народы и культуры: учебное пособие / Н. Э. Масанов. - Алматы : Дайк-пресс, 2001. - С.367-417.

Алексеенко, А.Н. Республика Казахстан в зеркале переписи населения [Текст] / А. Н. Алексеенко // Социологические исследование. - 2001.- № 12.- С.58-61.

Алексеенко, А. Н. Роль малой Ассамблеи народов Восточного Казахстана [Текст] / А. Н. Алексеенко // Қазақстандағы ұлтаралық келісім мен конфессияаралық бітімді нығайтудың тәжірибесі мен әдістері (Шығыс Қазақстан облысының халықтары кіші Ассамблеясының тәжірибесі бойынша) : республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. - Өскемен, 2001. - С. 77-81.

Алексеенко, А.Н. Проблемы демографической политики в Восточном Казахстане[Текст] / А. Н. Алексеенко //XVIII ғасыр мен XXI ғасырдыңбасындағыШығысҚазақстанхалықтарыныңшаруашылықжәнемәдениіс-әрекетіндегіөзарабайланысы мен бір-бірінеықпалы: халықаралықғылыми-практикалықконференциясыбаяндамаларыныңматериалдары = Взаимосвязи и взаимовлияние народов Всоточного Казахстана в хозяйственной и культурной деятельности XVIII-XXI вв. : материалы Международной научно-практической конференции. - Өскемен, 2002. - С.8-9.

Алексеенко, А. Н. Казахстанский путь модернизации: этнодемографический аспект [Текст] / А. Н. Алексеенко // Вестник Евразии.- 2004.- № 1.- С.122.

Алексеенко, А. Н. Приграничная миграция в Восточно-Казахстанской области[Текст] / А. Н. Алексеенко // Реалии и прогнозы демографического развития Евразийского пространства: материалы международной научно-практической конференции, 15-16 мая 2004 г., г. Уральск, Республика Казахстан. - Алматы : Раритет, 2005. - С. 19-31.

Алексеенко, А.Н. Перспективы демографии [Текст] / А. Н. Алексеенко // Устинка плюс. - 2007. - 23 февраля. - С. 5.

Алексеенко, А. Н. Поедут ли казахи в Россию?[Текст] / А. Н. Алексеенко // Правила игры.- 2008.- ноябрь.- С. 31.

Алексеенко, А. Н.Роль иммиграции в формировании демографической политики Республики Казахстан[Текст] / А. Н. Алексеенко // Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях : IX Международная научно-практическая конференция (г. Усть-Каменогорск, 16-17 мая 2008 г.) : сборник научных трудов. - Усть-Каменогорск, 2008. - С. 22-31.

Алексеенко, А. Н. Эволюция этнодемографических процессов и толерантность в Восточном Казахстане[Текст] / А. Н. Алексеенко // "Жасөспірімдікортадатолеранттық пен ұлтаралықмәдениеттітәрбиелеу: мәселелеріжәнешешужолдары" аттыоблыстықғылыми-практикалықконференциясыныңматериалдары. - Өскемен, 2009. - С. 7-8.

Алексеенко, А. Н. Нелегальная трудовая миграция в Казахстане[Текст] / А. Н. Алексеенко //Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях : XI международная научно-практическая конференция (г. Усть-Каменогорск, 28-29 мая 2010 г.) : сборник научных трудов. - Усть-Каменогорск :Либриус, 2010. - С. 25-31.

Алексеенко, А.Н. Казахи в городах Казахстана: особенности суверенной урбанизации[Текст] / А. Н. Алексеенко // Международные отношения в Центральной Азии: история и современность : материалы междунар. науч. конф., Барнаул, 31 мая - 1 июня 2013 года / АГУ, Ист. фак.; [гл. ред. А. В. Старцев]. - Барнаул : Азбука, 2013. - С.269-275.

Алексеенко, А. Н. Этнодемографические эволюции и проблема формирования суверенного социокультурного пространства РК[Текст] / А. Н. Алексеенко // Социальный портрет современного казахстанского общества : (сборник статей). - Астана ; Алматы : ИМЭП при Фонде Первого Президента - Лидера нации, 2015. - С. 25 -50.

 

Авторлармен бірігіп шығарған мақалалары

Статьи, вышедшие в соавторстве

 

Алексеенко, Н. В. Административно-территориальное устройство. Население [Текст] / Н. В. Алексеенко, А. Н. Алексеенко// Географическая энциклопедия : Восточный Казахстан. - Усть-Каменогорск : Изд-во КАСУ, 2013. - С. 13-16.

 

А. Н. Алексеенконың өмірі мен ғылыми шығармашылығы туралы әдебиеттер

Литература о жизни и деятельности Алексеенко А. Н.

 

История Казахстана [Текст] : народы и культура : [учеб.пособие] / Н. Э. Масанов [и др.]. - Алматы :Дайк - Пресс, 2001. - 608 с. - Алексеенко Александр Николаевич: с. 367-597.

Ученые Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова [Текст] : биографический справочник. Т. 1 / сост. А. Ф. Сурнина, Ж. Т. Бопурова; под ред. А. А. Абжаппарова. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2004. - 327 с. - Алексеенко Александр Николаевич: с. 17-18.

Отец и сын, влюбленные в науку [Текст] : [об Алексеенко А. Н. и Н. В.] // Рудный Алтай. - 2006. - 24 октября. - С. 21.

Кратенко, А. Демография - это наука, а не политика [Текст] : [о XIII Международной научно-практической конференции "Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях" в Усть-Каменогорске ] / А. Кратенко // Рудный Алтай. - 2013. - 2 октября. - С. 3.

Алексеенко, А. Н. О патриотизме, конфликтном потенциале и "ямах" демографии[Текст]: [беседу вела Ж. Канафина]// Караван.- 2014.- 25 апреля.- С. 7.

Шавлева, Д. На демографической волне [Текст] : [об ученом, демографе Александре Алексеенко] / Д. Шавлева // Рудный Алтай. - 2016. - 23 апреля. - С. 3.